gast bij soepketel 800x600

Een duurzame keuze

We laten uw medewerkers graag zien dat je lekker en betaalbaar kunt eten zonder dat dit nadelige gevolgen hoeft te hebben voor mens, dier en planeet. Door duurzamere en tegelijkertijd ook gezondere voedselkeuzes te maken, is duurzaamheid in onze ogen onlosmakelijk verbonden aan een goed eetpatroon.

Ons huidige systeem, gebaseerd op zoveel mogelijk produceren voor een zo laag mogelijke prijs heeft veel voordeel opgeleverd, maar we zijn over de grenzen van wat houdbaar is heengegaan. We verbruiken met elkaar meer dan het natuurlijk herstellend vermogen van onze planeet aan kan. Als we de aarde netjes willen doorgeven aan toekomstige generaties is het noodzakelijk snel te veranderen. We zetten ons daarom in voor en dragen bij aan een nieuw landbouw- en voedselsysteem waarin duurzaamheid, circulariteit, gezondheid, transparantie en een eerlijke prijs centraal staan. 

Wij kiezen houding en maken keuzes. Met onze duurzame producten en diensten willen we zo werkelijk iets toevoegen aan de kwaliteit van leven. Maar echt verduurzamen doen we samen. Daarom inventariseren we uw ambities, stellen we samen met u een duurzaamheidsplan op, doen we interventies en evalueren we regelmatig. Zo krijgen we grip en komen we echt vooruit. We zijn transparant, hebben niet de illusie dat we alles weten en goed doen, maar geven het beste wat we in huis hebben. Meer aandacht, echte innovatie, het samen doen, daarmee maken we het verschil.

Innovatie is voor ons de sleutel om de transitie naar een duurzame en circulaire bedrijfsvoering waar te maken.

Duurzaamheidsdoelstellingen

No waste sticker

Meetbaar resultaat
met de duurzaamheidsmonitor

Elk kwartaal presenteert de regiomanager de duurzaamheidsmoitor bij u op locatie. Daarin staat in een overzicht wat de stand van zaken is van de KPI’s op het gebied van de domeinen ‘natuur’ en ‘sociaal’. Bij natuur gaat het om de eiwitbalans dierlijk-plantaardig, de verspilling (percentage waste), de verpakkingen (percentage recyclebaar en composteerbaar), het aandeel PlanetProof in groente en fruit, het percentage Vis MSc en ASC gecertificeerd, het percentage vlees met minimaal een ster en het percentage eieren met minimaal twee sterren. En optioneel een overzicht van de totale CO2-impact van het afgelopen kwartaal. Bij het sociale domein gaat het om het percentage koffie en thee, bananen, cacao, cashewnoten en hazelnoten dat een keurmerk (Faritrade, UTZ of RA) heeft, het percentage samenwerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt en wat het aandeel vers is dat is ingekocht via onze korte ketens.

Op basis van de resultaten maken we per kwartaal een actieplan met verbeterpunten. Dit zijn de doelstellingen die dan gelden voor de komende periode. Zo zijn wij continu bezig het proces te optimaliseren.

Impressie

Contact

088 706 1200

Mail ons

Kom langs