HBC_Eneco_62_.jpg

Ontdek Hutten

Meten is weten

In samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau meten we eens per jaar de klanttevredenheid bij onze opdrachtgevers. Het geeft ruimte om de samenwerking te intensiveren en de gastbeleving op locaties waar we actief zijn te blijven verbeteren.De rubrieken in de inspectielijsten zijn voorzien van een waardering, zodat elk rapport ook een eindcijfer kent. In 2016 was dat cijfer voor Hutten Business Catering gemiddeld 7,30. In 2017 was het cijfer een 7,76 en in 2018 een 7,91. De gasttevredenheid wordt door Hutten zelf onderzocht.

We willen onze gasten elke dag de beste gastvrijheid laten ervaren en het lekkerste eten en drinken serveren. En dat willen we elke dag een stukje beter doen. Bij de start van een nieuw (bedrijfs)restaurant vragen we na twee weken wat de nieuwe gasten van de service vinden, door middel van een handige digitale zuil op locatie.

Interne audits
De overall kwaliteit, voedselveiligheid en kennis van samenwerkers hierover wordt bij bedrijfsrestaurants jaarlijks getoetst door de afdeling KAM. Dit gebeurt door middel van locatiebezoeken (Hutten Business Catering, Hutten Event Catering, Hutten Food Care). Van elk bezoek wordt een rapport opgesteld dat vervolgens gedeeld wordt met alle locatieverantwoordelijken en diens regiomanagers.

Hygiëne
Hutten beoordeelt de voedselveiligheid op de diverse locaties, wilt deze borgen en waar mogelijk verbeteren door middel van hygiëne-inspecties. Deze inspecties zijn uitbesteed naar een objectieve en ter zake kundige partner. Van elk bezoek wordt een rapport opgesteld, inclusief een beoordeling van de monsternames en contactafdrukken die ter plaatse worden genomen.

Kwaliteitsinspecties
Er worden wekelijkse controles uitgevoerd binnen Hutten Culinair Centrum, de zogenaamde 'KAM rondgang'. Tijdens deze rondgang worden de afdelingen beoordeeld op zaken als voedselveiligheid, veiligheid algemeen, milieu, orde en netheid.

Kwaliteitsinspecties binnen de partijen en evenementen van Hutten Event Catering (HEC) zijn eveneens uitgevoerd door de samenwerkers van de afdeling KAM.

De kwaliteit van Hutten Hospitality Services (HHS) wordt onder meer bewaakt middels zogenaamde mystery visits. De uitvoering van deze mystery visits is in handen van de firma AQ. Aan de hand van een vragenlijst die voor elke locatie gelijk is, en dus ook vergelijkbaar, worden diverse facetten beoordeeld.

De afdeling KAM en de keuken met daarbij behorende specialismen worden in verband met de objectiviteit en kennis beoordeeld door Kroonenburg.

maatschappelijk_ondernemen_banner.JPG
maatschappelijk_ondernemen_banner.JPG

BIJDRAGEN AAN HET
BEHOUD VAN DE AARDE

Hier beleef je Hutten

Banner_contact_nan1.jpg
Banner_contact_nan1.jpg

Onze bedrijfscatering
in uw organisatie?

Contact

088 706 1200

Mail ons

Kom langs