20190611 HBC Microsoft salesfotografie 7

Uw medewerkers helpen bij een gezonde keuze

Het is onze ambitie om onze gasten te bewegen naar een voedingspatroon met eten en drinken dat smaakvol en aantrekkelijk is, bijdraagt aan de gezondheid en zo duurzaam en transparant mogelijk geproduceerd is.

Graag gaan we uw medewerkers laten ervaren dat lekker, betaalbaar en gezond eten voor je lijf én de aarde prima samengaan. Leidraad daarbij is het F&B plan dat we samen met u opstellen. Zo komen we tot een aanbod dat we steeds evalueren en waar nodig bijstellen om uw ambities te halen. Met bijstellen bedoelen we niet alleen aanpassingen doen in het assortiment, maar ook interventies op het gebied van presentatie (nudging) en communicatie. Een eetpatroon verander je niet in een dag. We geloven dan ook niet in tijdelijke (crash)diëten die niet vol te houden zijn op de lange termijn. Wel in het duurzaam veranderen van een eetpatroon.

Onze werkwijze in het bedrijfsrestaurant en de interventies die we doen, zijn gericht op gedragsverandering en de beweging naar een gezonder eetpatroon en we houden hierbij dan ook rekening met de stappen die uw medewerkers doorlopen om hun gedrag succesvol te veranderen. Dit doen we op een positieve en inspirerende manier, zonder betuttelend te zijn. Genieten van echt eten is voor ons het uitgangspunt!

Onze visie op een goed eetpatroon is: eet in de basis plantaardig, vers en onbewerkt, kies volkoren, vul matig aan met vlees, vis en zuivel, varieer en vermijd sterk bewerkte voeding. Als 80% van de producten die je eet, binnen een gezond eetpatroon vallen en je genoeg varieert, is het goed. Het gaat om de balans.

Vitaliteitsdoelstellingen

meetbaar resultaat vitaliteitkopie

Meetbaar resultaat
met de vitaliteitsmonitor

De doelstellingen die we hebben op het gebied van gezond leggen we graag naast uw ambities om te komen tot een concrete invulling van het onderdeel Vitaliteit. Natuurlijk trekken we hierin samen op en maken we een plan op maat waarin we doelstellingen naadloos laten aansluiten op uw ambities.

We hebben een meetmethode opgezet om te beoordelen welke producten passen in een gezond eetpatroon. Deze methode is gebaseerd op twee wetenschappelijk onderbouwde meetmethodes: de Nutri-score en het NOVA-model. Ieder product uit uw restaurant wordt met onze methode beoordeeld op twee onderdelen: hoe bewerkt het is en de voedingswaarden. Elk kwartaal presenteert de regiomanager de vitaliteitsmonitor met daarin de scores van het assortiment bij u op locatie. Op basis van de resultaten maken we per kwartaal afspraken wat we willen verbeteren en hoe.

Aandacht voor de gezondheid van medewerkers levert al snel een verhoging van 5% in productiviteit op. Het laat ook een daling van 15% zien van kort en lang verzuim.

Impressie

Contact

088 706 1200

Mail ons

Kom langs