Column: ​Creatie


Op 21 oktober 2014

De resultaten uit het onderzoek naar werkgelegenheid bij onze 45 grote Food en Feed bedrijven was teleurstellend. We creëren nauwelijks nieuwe banen. En dit nog wel in een industrie die traditioneel sterk en stabiel is.

Hutten Blog foto

Terwijl de zorg fors krimpt en de minister ook nog eens aandringt om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt verplicht op te nemen, begrijpt u dat we in een flinke spagaat zitten. In de directe discussies met onder meer de ministers Kamp en Ascher bleek dat er weinig oor is om plannen te wijzigingen.

Ben ik nu gek? Als er geen extra werk is en de economie groeit minimaal, hoe kun je als werkgever dan gedwongen worden om mensen met een achterstand op te nemen? Ga je dan ruimte maken en je bestaande medewerkers ontslaan? Mijn oplossing is dan ook om de 600 miljoen die hiervoor vrij is gemaakt te stoppen in nieuwe veel belovende ideeën. Ideeën met een op termijn minimale werkgelegenheid van 100 personen.

Onze eigen Veghelse Commissaris van de Koning kan een oproep doen om deze ideeën op te halen, met de beste mensen screenen we ze en helpen we ze om tot wasdom te komen. En later regelen we de Governance omdat snelheid geboden is. Veel ondernemers zijn gewend om te denken in kansen en hebben vaak nog ideeën die ze niet zelf kunnen uitvoeren vanwege hun eigen business.

Kansen genoeg lijkt me. Een ontwikkelfabriek voor nieuwe potentiële bedrijven, ‘ Is De We’ zouden we vroeger zeggen.


Bob Hutten ontvangt Leadership Award 2018 tijdens jubileumfeest NCD
Ondernemen met impact levert Eric Habraken plek Duurzame Jonge 100 op!
Onze transitie naar Human Being Management
Volg ons verhaal via:


Contact

088 706 1200

Mail ons

Kom langs