De Verspillingsfabriek behaalt hoogste PSO-certificering!


Door Annemarie Driessen op 30 oktober 2017

De Verspillingsfabriek heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat is de hoogst haalbare notering en hiermee is De Verspillingsfabriek koploper als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Nog maar anderhalf jaar geleden startte De Verspillingsfabriek met een enorme ambitie: een grootschalige aanpak van voedselverspilling én de aanpak van de verspilling van talent.   

Samenwerkers Verspillingsfabriek klein

Bob Hutten, initiatiefnemer van De Verspillingsfabriek en directeur van Hutten, zei bij de start van de fabriek: “We hebben het over mensen met een achterstand, maar wat is nu die achterstand? Bij De Verspillingsfabriek denken we liever vanuit competenties, wat kan iemand wel? Het stuit ons nog steeds tegen de borst dat er zoveel vooroordelen zijn over mensen met een  beperking. Het feit dat we zijn gaan geloven dat bedrijven deze mensen niet op hoefden te nemen, dat processen en procedures vertraging zouden oplopen en dat daardoor de winstgevendheid verloren zou gaan, is een asociale gedachte. Immers door geen plek in onze bedrijven te bieden, ontneem je iemand een belangrijk bestaansrecht, namelijk dat jij met jouw talenten bij kunt dragen, dat je kunt voelen dat je er toe doet.”

Manager Inclusiviteit
Om serieus werk te maken van het in dienst nemen en houden van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, nam Hutten een Manager Inclusiviteit in dienst. Jos van Delft ging ruim een jaar geleden met veel enthousiasme aan de slag om er onder andere voor te zorgen dat in 2020 het personeelsbestand van Hutten voor minimaal tien procent uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bestaat. Jos: “Hutten kijkt verder dan alleen voldoen aan de Participatiewet of het banenquotum dat de overheid ons oplegt. Wij willen van betekenis zijn voor de gehele maatschappij. Inclusiviteit is er voor alle mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en dolgraag aan de slag willen / willen blijven. We bieden niet alleen meer perspectief aan nieuwe samenwerkers maar zeker ook aan onze huidige samenwerkers. Ik ben dan ook heel trots op deze waardering. Vooral omdat een hogere waardering van ons inclusiviteitsbeleid op dit moment in Nederland niet haalbaar is."

Inclusief werkgeverschap stimuleren
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede manier aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Wil je meer weten over het inclusiviteitsbeleid van Hutten? Neem dan contact op met Jos van Delft: jos.vandelft@hutten.eu

Ontdek De Verspillingsfabriek op: www.deverspillingsfabriek.nl

Meer weten over de Prestatieladder Socialer Ondernemen? Bezoek dan de website www.pso-nederland.nl

Anne klein
Auteur: Annemarie DriessenBob Hutten ontvangt Leadership Award 2018 tijdens jubileumfeest NCD
Stichting Samen Tegen Voedselverspilling organiseert open dag bij THREE-SIXTY
Hutten viert 90-jarig bestaan met Stakeholders- en Familiedag
Volg ons verhaal via:


Contact

088 706 1200

Mail ons

Kom langs