bob en celia aangepaste afmeting

Hutten Foundation 

beeld bij blok 1 IMG 0966 stretch width1400

Van betekenis zijn

Hutten geeft betekenis en voegt toe aan een beter, leuker, gezonder, comfortabeler, eerlijker, lekkerder en duurzamer leven. Daarmee is zij van unieke betekenis voor opdrachtgevers, medewerkers, leveranciers, patiënten, maar ook voor haar omgeving. Hutten wil daarbij een zichtbare rol in de maatschappij innemen. Een rol die verder gaat dan haar ‘core business’, sponsoring én wettelijke verplichtingen.  Om hier concreet invulling aan te geven heeft Hutten haar eigen Foundation opgericht: De Hutten Foundation.

HET ONTSTAAN
De Hutten Foundation is in 2012 opgericht met onder andere geld dat cadeau werd gedaan ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Bob Hutten binnen Hutten. Deze giften samen maakten de eerste donatie voor de Hutten Foundation.

GESTEUNDE GOEDE DOELEN
Sinds 2012 zijn er meer dan 200 goede doelen aangedragen door samenwerkers en inmiddels meer dan 150 goede doelen hebben mogen rekenen op de steun van de Hutten Foundation.

beeld 2 Visual Foundation en Samen Geven aangepaste afmeting

Inkomsten Hutten Foundation

De inkomsten van de Hutten Foundation bestaan uit giften en donaties van samenwerkers, partners en andere partijen. Zo ontvangt de Hutten Foundation bijvoorbeeld naar aanleiding van spreekbeurten en lezingen die Bob Hutten en andere samenwerkers door het land geven donaties van de organisaties waar wordt gesproken. Ook ontvangt de Foundation regelmatig donaties van de Hutten Groep BV, tevreden opdrachtgevers, individuele samenwerkers en/of leveranciers. Zonder aan actieve fondsenwerving te doen komt er op deze manier dus toch regelmatig geld binnen bij de Hutten Foundation.

IEDEREEN KAN DONEREN
Iedereen kan dan ook doneren aan de Hutten Foundation! Dat doet men door simpelweg een bedrag over te maken op de rekening van de Hutten Foundation NL89RABO0162681615. 

blok3 aangepaste afmeting

Geven maakt gelukkig

Het gedoneerde geld aan de Hutten Foundation wordt verdeeld over de verschillende, op voorstel van de door de samenwerkers aangedragen, doelen. De Hutten Foundation is dus geen goed doel an sich. De hoogte van donaties aan de aangedragen goede doelen wordt bepaald via de applicatie Samen Geven. Zo heeft elke samenwerker invloed op welke goede doelen we met de Hutten Foundation steunen.

SAMEN GEVEN
De online applicatie ‘Samen Geven’ zorgt ervoor dat de samenwerkers van Hutten via het sociale intranet Mijn Hutten bestaande goede doelen aan kunnen dragen en kunnen steunen. Niet alleen de nationale goede doelen, maar ook initiatieven die veel dichter bij de samenwerkers staan kunnen worden aangedragen door samenwerkers. Zij werpen zich dan als het ware op als ambassadeur van dat specifieke goede doel binnen Hutten. Het gevolg?! Samenwerkers die elkaar helpen bij het ondersteunen van goede doelen die dicht bij hen staan. 

blok1 beeld aangepaste afmeting

Het bestuur

Om de gelden die door de Foundation worden geworven zo goed mogelijk te beschermen, heeft Hutten ervoor gekozen om de Foundation in een stichting onder te brengen. Als er met Hutten B.V. iets gebeurt, zijn de gelden en activiteiten van de Foundation veilig ondergebracht. De stichting is daarmee juridisch onafhankelijk van Hutten. Uiteraard staat het bestuur zowel statutair als bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter: dhr. Van Nunen, gjmvannunen@gmail.com
Secretaris: Bob Hutten, bob.hutten@hutten.eu
Penningmeester: Thijs Fokker, thijs.fokker@hutten.eu

Aanvullende informatie

Interne financiële administratie: Bas Schut, bas.schut@hutten.eu

IBAN Foundation: NL89 RABO0162681615

Vragen over de Hutten Foundation: Thijs Fokker, thijs.fokker@hutten.eu

Disclaimer
Contact

088 706 1200

Mail ons

Kom langs