Bedrijfswebsite Werken bij Hutten Puur Hutten De Verspillingsfabriek

Bakkerij Hutten officieel in gebruik: zij horen erbij!

Gisteren werd onze bakkerij feestelijk geopend. Het was een bijzondere dag met veel hoogtepunten waar traditie en innovatie elkaar de hand reikten. We onthulden een schommel in de vorm van een stijgbeugel, er werden koekjes gebakken door de ooms en tantes van Bob, er vond een debat plaats over sociale innovatie en natuurlijk showden we alle genodigden de bakkerij zelf. Maar het mooiste van de dag waren voor ons toch wel de stralende gezichten van de medewerkers van Kentalis. Met het uur zagen we de trots op hun gezichten groeien. Het maakte ons trots, trots dat zij vanaf nu echt bij Hutten horen.

'Als je als ondernemer je menselijk kapitaal centraal stelt en sociale innovatie ziet als motor van je bedrijf, dan heb je een grote toekomst voor je liggen,' aldus Bert Pauli, gedeputeerde Economie en Internationalisatie van de provincie Noord-Brabant. Hij was een van de sprekers tijdens de opening. Zijn woorden raken de kern van hoe Hutten onderneemt en gisteren deden ze ons weer zo beseffen dat dat wat wij gewoon vinden, eigenlijk heel bijzonder is: iedereen laten meedoen en de kans geven om zijn of haar talent verder te ontplooien.

Sociale innovatie top of mind

Sociale innovatie is een hot topic. De overheid stelt eisen, maar maakt het voor organisaties aan de andere kant niet makkelijk. Hoe kun je hier als bedrijf goed mee omgaan? Welke toegevoegde waarde heeft het in dienst hebben van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor je organisatie maar ook voor je medewerkers? Deze vragen stonden centraal in een debat dat plaatsvond onder leiding van Theo Verbruggen. Het gesprek met de deelnemers Erik Schraven (afdelingsdirecteur Kentalis), Edith Bakker (directeur Trajecten en Detacheren bij WSD), Bert Pauli en Pascal Verheugd (HR-directeur van Hutten) toonde aan dat de neuzen vaak dezelfde kant opstaan en er veel mooie initiatieven zijn. Het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt brengt niet alleen hen voldoening, maar ook binnen de organisatie zelf zorgt het voor een positieve vibe en zelfs een daling van het ziekteverzuim.

Drempels wegnemen

Uit het debat kwam ook naar voren dat er ook nog werk aan de winkel is. Met name voor de overheid is een rol weggelegd als het gaat om minder regels. 'Maak het toegankelijker,' was het devies van Edith Bakker. 'Met name voor kleine ondernemers zijn de lasten als zij iemand moeten laten gaan omdat het niet werkt, te zwaar.' Er zijn dus nog drempels die weggenomen moeten worden. Maar waar een wil is, is een weg. Of zoals Bert Pauli het zei: 'In Brabant werken we samen en innoveren we samen.'

Aan de slag

Wij kijken terug op een hele mooie dag. Vanaf vandaag gaan onze bakkers dus echt aan de slag. Voorlopig bakken zij hun vertrouwde koeken en worstenbroodjes en op termijn wordt er vanuit het gezondheidsbeleid van Hutten ook gepionierd met het verminderen en vervangen van geraffineerde suiker en het verminderen van vet en zout. In 2017 hebben we de toegevoegde suiker teruggeschroefd naar 50% ten opzichte van 2014.

Binnenkort delen we de eerste indrukken van onze bakkers op hun nieuwe werkplek. Blijf ons volgen!