Bedrijfswebsite Werken bij Hutten Puur Hutten De Verspillingsfabriek

Stichting SMO gelooft net als Hutten in een ‘inclusieve wereld’

Een overvol winkelwagentje, drie wollen truien en een veel te grote jas. Kapotte schoenen met gaten erin en een lange, onverzorgde, vieze baard. Welk beeld verschijnt er nu voor je ogen? Juist ja! Die van een zwerver. Als we denken aan dak- en thuislozen is dit het beeld wat er in ons opkomt. Het blijkt echter het topje van de ijsberg….De afgelopen maanden ben ik vanuit mijn functie als HR-directeur van Hutten in gesprek geweest met de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) in Breda. Een innovatieve stichting die volop in ontwikkeling is om nog meer van betekenis te zijn voor deze kwetsbare groep. Een stichting die net als Hutten 'social return' als belangrijk speerpunt heeft.

Wij geloven in een 'inclusieve wereld' waarin iedereen de mogelijkheid krijgt om deel te nemen en waarin niemand wordt buitengesloten. Hutten biedt volop kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om te participeren in het arbeidsproces. Zo streven wij er naar dat in 2020 ons personeelsbestand voor tien procent uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bestaat. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om voortijdige schoolverlaters, ouderen, mensen met een handicap, doven en slechthorenden, vluchtelingen en mensen met een strafblad.

Verspild talent
Stichting SMO is grondlegger van 'talentfabriek' de Faam in Breda, dat volledig circulair is ingericht: een oud pand met oude meubels die zijn hergebruikt waarin onder meer door SMO daklozen worden opgevangen en begeleiding krijgen om zelfvertrouwen op te bouwen en om in zichzelf te geloven. Waarbij ze ervaringen delen, elkaar helpen en inspireren en samen geven. Een inspirerende omgeving waarin zij worden voorbereid voor een terugkeer in de maatschappij. Dat sluit naadloos aan op de bedrijfsvisie van Hutten, dat 'verspild' talent ook kansen biedt. Zo zijn wij initiatiefnemer van De Verspillingsfabriek. Een voorheen 'onverhuurbaar' pand, omgebouwd tot fabriek die niet alleen verspilling van voedsel tegengaat, maar ook verspilling van talent. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maken hier dagelijks de lekkerste soepen, sauzen en ragouts uit 'reststromen' van groenten en fruit, dat anders weggegooid zou zijn.

Indrukken
In de autorit naar huis moest ik echt even bijkomen van alle indrukken die ik had opgedaan en alle schrijnende verhalen die mij werden verteld.Wist je bijvoorbeeld dat er in Nederland 40.000 mensen geen dak boven het hoofd hebben? Schrikbarende cijfers als je het mij vraagt en het heeft mij echt aan denken gezet. Niet zelden zijn het mensen die een goede opleiding hebben genoten of ooit succesvol waren in het bedrijfsleven. Door ingrijpende en traumatische gebeurtenissen in hun leven, bijvoorbeeld door verlies van werk of een scheiding, raken zij aan lager wal. En zie dan maar eens het hoofd boven water te houden als je alles kwijt raakt in je leven. Vrienden en familie geven ook niet altijd thuis in dit soort situaties en de verschillende hulpinstanties willen elkaar nog weleens voor de voeten lopen.

Ervaringen delen
SMO is een indrukwekkende organisatie waar wij als Hutten van kunnen leren. Maar het mes snijdt aan twee kanten; zij willen ook graag van onze expertise en kennis gebruikmaken op het gebied van inclusiviteit. Binnenkort zal SMO bij ons te gast zijn en een bezoek brengen aan THREE-SIXTY, het innovatiecentrum voor circulaire economie waar De Verspillingsfabriek is gevestigd. En wie weet wat wij in de toekomst kunnen betekenen voor deze kwetsbare groep!