IMG 7689 bewerkt

Veilig en transparant

Hutten wil het beste en meest smaakvolle eten maken waarbij we garant staan voor de voedselveiligheid van het eindproduct en de ingrediënten die we gebruiken en de veiligheid van de mensen die bij ons werken. Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen zoals die zijn opgesteld in certificeringen zoals FSSC 22000 (voedselveiligheid),  ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en de MVO-prestatieladder worden onze productielocaties jaarlijks door een erkende certificerende instantie geaudit.

Duurzaamheid en mvo
De termen ‘duurzaamheid’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ beschrijven allebei sociale, ecologische en economische gevolgen van bedrijfsactiviteiten. Wij maken geen onderscheid tussen deze twee begrippen. De focus van het duurzaamheidsbeleid van Hutten richt zich op twee thema’s: Natuur & Milieu en Sociaal & Inclusief. Kijkend naar de zeven kernthema’s uit de MVO-prestatieladder (in hoge mate vergelijkbaar met ISO 26000), dan valt elk van deze binnen een van de twee thema’s van Hutten.

  • Behoorlijk bestuur (Sociaal & Inclusief)
  • Goed werkgeverschap (Sociaal & Inclusief)
  • Mensenrechten (Sociaal & Inclusief)
  • Eerlijk zaken doen (Sociaal & Inclusief)
  • Consumenten aangelegenheden (Sociaal & Inclusief)
  • Circulaire economie en klimaatverandering (Natuur & Milieu)
  • Betrokkenheid bij- en ontwikkeling van de samenleving (Natuur & Milieu)

We belichten hier kort iedere certificering.

Onze certificeringen

Contact

088 706 1200

Mail ons

Kom langs