Opening_Bakkerlij.JPG

Social Return

Het sociale hart laten spreken

De sociale aandacht van Hutten komt ook tot uitdrukking in social return; met andere woorden, hoe kan Hutten mensen met een afstand tot arbeidsmarkt aan werk en/of een werkervaring helpen. In 2020 wil Hutten dat 8% van haar personeelsbestand bestaat uit mensen die uit de doelgroep social return komt.

Hutten heeft al vele jaren ervaring met het inzetten van SW-medewerkers bij verschillende opdrachtgevers. Duurzaamheid is zeer belangrijk bij Hutten en uit zich door betrokkenheid bij de arbeidsparticipatie van 'kwetsbare mensen'. De beweegredenen zijn dan ook sociaal en gericht op de lange termijn. Vergrijzing maakt het noodzakelijk om het gehele arbeidspotentieel te mobiliseren. Dat geldt ook voor arbeidskrachten die een beperking hebben maar met kleine aanpassingen volwaardig en kwalitatief werk kunnen leveren. Door hun talenten in te zetten en ervoor te zorgen dat iedereen naar eigen vermogen mee kan doen. Mensen de kans geven om (weer) tot de arbeidsmarkt toe te treden. Hutten draagt bij aan hun werkgeluk.

Locus
Locus is een landelijke Netwerkorganisatie die lokale SW bedrijven, overheden en nationaal opererende bedrijven samenbrengt en deze helpt bij het invullen van hun social return beleid. Locus helpt Hutten door samen met ons te bekijken wat mogelijkheden zijn binnen Hutten. Middels Jobcreation worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd die duurzaam kunnen worden ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lokale SW bedrijven
Samen met lokale SW bedrijven zoeken we steeds naar mogelijkheden om samenwerkingsverbanden te creëren en de doelgroep duurzaam in te zetten. Zo is er in samenwerking met de WSD een leerprogramma opgezet voor cateringmedewerkers. Via Hutten is een leermeester aangetrokken om deze groep te begeleiden en op te leiden. Daarnaast heeft Hutten in samenwerking met Kentalis een bakkerij gestart, waar vooral mensen met een auditieve beperking werken. In samenwerking met IBN wordt er passend personeel voor De Verspillingsfabriek aangetrokken.

AANtWERK
AANtWERK is een initiatief van IBN, Weener XL, WSD en 25 werkgevers en is ontstaan vanuit een grote behoefte om elkaar en anderen te inspireren en informeren over de 'P' van People in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hutten is actief betrokken bij dit netwerk, Bob Hutten is momenteel de voorzitter.

Volg ons verhaal

Contact

088 706 1200

Mail ons

Kom langs