Corporate website Work at Hutten Pure Hutten De Verspillingsfabriek

Recruitment Privacyverklaring

1. Inleiding

Hutten Catering B.V., hierna te noemen Hutten, waardeert en respecteert de privacy van sollicitanten en potentiële kandidaten en streeft ernaar de privacy en de vertrouwelijkheid te beschermen van persoonsgegevens die Hutten verwerkt in het kader van haar werving- en selectieproces. Hutten zal jouw persoonsgegevens zorgvuldig en altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerken. Hutten maakt hiertoe gebruik van Talentsoft.

2. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals de gegevens in jouw CV.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij van jou?

Om goed te kunnen beoordelen of jij in aanmerking kunt komen voor een vacature bij Hutten, verwerken wij de gegevens die jij ons stuurt in je CV en motivatiebrief. Deze gegevens zijn:

  • Jouw contactgegevens zoals naam, adres en andere contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadres
  • Jouw CV en motivatiebrief met door jou aangereikte informatie: naam, geslacht, geboortedatum, arbeidsverleden, opleiding, diploma’s, certificaten en andere vaardigheden, referenties, pasfoto enzovoorts
  • Mogelijk passende vacatures waarop je hebt gesolliciteerd

Hierna genoemd “Data”.

Jouw data wordt enkel gebruikt om contact met jou op te nemen en om jouw sollicitatie zo goed mogelijk te verwerken.

Hutten verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor legitieme doeleinden en altijd op basis van één of meerdere “verwerkingsgronden” zoals opgenomen in de AVG. Hutten verwerkt persoonsgegevens over het algemeen op basis van de wettelijke verwerkingsgrond dat verwerking nodig is in het kader van het aangaan van een mogelijke arbeidsrelatie met jou. Je bent niet verplicht om deze data aan te leveren.

Graag wijzen wij je erop dat jij, volgens AVG-wetgeving, altijd het recht hebt om te weten of en welke data wij van jou bewaren, en daarbij vallen de volgende rechten:

  • Recht op rectificatie (artikel 16 van de AVG);
  • Recht om te verwijderen (artikel 17 van de AVGB);
  • Recht op beperking van verwerking (artikel 18 GDPR);
  • Recht op overdraagbaarheid (artikel 20 van de AVGB);
  • Recht om bezwaar aan te tekenen (artikel 21 van de AVG).

Alle hierboven vermelde rechten zijn persoonlijk en kunnen alleen worden uitgeoefend door de persoon die deze gegevens aan Hutten heeft verstrekt: Jij zelf dus!

Als jij op enig moment jouw rechten wil uitoefenen of een ander verzoek wilt indienen met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens, neem dan rechtstreeks contact op met Hutten via sollicitatie@hutten.eu.

Duur van de verwerking

Voor de toepassing van deze bepalingen kunnen jouw gegevens gedurende maximaal 12 maanden worden bewaard door Hutten. Na 11 maanden zullen wij je een e-mail sturen waarin wordt gevraagd of wij jouw gegevens nog langer mogen bewaren. Na het verstrijken van de 12 maanden ontvang je een e-mail dat jouw gegevens uit het systeem worden verwijderd, waarna jouw gegevens verwijderd zullen zijn.

Overige bepalingen

Jouw gegevens worden niet onderworpen aan automatische gegevensverwerking. Als onderdeel van de hierin beschreven verwerking, worden alle toepasselijke technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen getroffen tegen ongeoorloofde toegang of enige wijziging, openbaarmaking, vernietiging of verlies van jouw gegevens, gehost in datacenters van de Europese Unie voor de gehele duur van de verwerking. Tenzij anders bepaald door bestaande wetgeving, regelgeving of gerechtelijke uitspraken, is de toegang tot jouw gegevens beperkt tot die werknemers die momenteel in dienst zijn bij Hutten en, indien van toepassing, hun onderaannemers die de gegevens moeten bekijken en / of gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden.

Laatst gewijzigd: 25-05-2018