Bedrijfswebsite Werken bij Hutten Puur Hutten De Verspillingsfabriek
20230810 Hutten FMH 076 8973 min

Duurzaam partnership met gedeelde ambities: Hutten en FMHaaglanden


Sinds januari 2023 is Hutten met trots de cateraar van FMHaaglanden. Deze nauwe samenwerking en gezamenlijke ambities op duurzaamheid, gezondheid en inclusiviteit hebben geleid tot een succesvolle implementatie van vernieuwende initiatieven.

We kijken terug en vooruit op deze vruchtbare samenwerking samen met Jos Oosterhuis, Contractmanager voor FMHaaglanden bij Hutten, en Ellen Klees, Leveranciers- en Contractmanager bij FMHaaglanden.

Dagelijkse bedrijvigheid op diverse locaties

“Het totale verzorgingsgebied van FMHaaglanden bestaat uit twee percelen,” vertelt Jos. “Hutten mag sinds 1 januari van dit jaar op één van deze percelen de cateringdienstverlening uitvoeren. Dit perceel bestaat momenteel uit 5 panden; De Resident (ministerie van VWS en SZW), B73 (ministerie van EZK en LNV), Centre Court (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), Koningskade 4 (hoofdkantoor van FMH en SSC-ICT) en Alexanderveld 5 (Raad voor de Kinderbescherming). Op dit moment vinden diverse verbouwingen plaats, waaronder een verbouwing van een extra vleugel op het Centre Court. Hier wordt medio 2024 een nieuw kantoorgedeelte opgeleverd dat plaats biedt aan 1.000 ambtenaren. In deze vleugel bemannen wij straks een Barista-café en verzorgen we alle vergaderservices.” Door de opkomst van het thuiswerken verschilt de dagelijkse bezetting in de panden sterk, maar nog altijd is het aantal gasten soms aanzienlijk. “Op drukke dagen ontvangen we in de outlets tot wel 2.500 gasten, met een gemiddelde van ongeveer 1.500 gasten per dag. Hiervoor staat een team van 53 medewerkers klaar, die ondersteund worden door 7 medewerkers van Social Capital (onze SROI-partner op de FMH-panden) en een pool van 7 Gebaarista’s van Sign Language Coffee Bar. De meeste collega’s hebben we overgenomen van de oude cateraar, aangevuld met een paar oude bekenden van diverse Hutten-locaties."

20230810 Hutten FMH 064 1

Transparante samenwerking

Inmiddels zijn we bijna acht maanden verder. Hoe kijken beide partijen terug op de start en de eerste maanden? “De voorbereiding richting de implementatie van het contract gebeurde in een hechte samenwerking, waarin we wekelijks met een team vanuit Hutten en FMH overleg voerden over de voortgang. Het gevolg is dat we nu heel erg open en transparant samenwerken. We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en werken daar gezamenlijk naartoe. Beide organisaties zijn oplossingsgericht. Een mooi voorbeeld daarvan is dat we recent met FMH samen een manier hebben ontwikkeld om de koffiemachines op De Resident geschikt te maken voor mensen met een visuele beperking. Ellen sluit zich hierbij aan: “Hutten beschikt over intrinsieke drijfveren en kernkwaliteiten die goed aansluiten op de ambities van FMH wat betreft duurzaamheid, circulariteit, inclusiviteit, gastvrijheid en onze kernwaarden. Hier vinden we elkaar in de samenwerking. Een mooi moment was dat naast het ondertekenen van het contract tussen FMH en Hutten, we ook samen onze belofte op de duurzame ambities hebben ondertekend.”

Inclusiviteit onderdeel van duurzaamheid

Duurzaamheid is dus een belangrijke pijler voor het partnerschap van Hutten en FMHaaglanden. “FMH heeft de KPI’s op het gebied van duurzaamheid vertaald in een duurzaamheidsmatrix. Dat is als het ware onze leidraad waarlangs we alle keuzes die we maken leggen,“ licht Jos toe. “Binnen deze duurzaamheidsmatrix valt ook onze ambitie voor het bijdragen aan een inclusieve samenleving” vult Ellen aan. “Hier heeft Hutten onze ambitie verder geholpen vanaf de start van het contract. Het team op locatie de Resident bestaat inmiddels uit zowel medewerkers van Hutten, Social Capital, Ipse de Bruggen als Binnenwerk. Wanneer op deze wijze een gedeelde visie in praktijk tot stand komt, kun je alleen maar heel trots zijn op iedereen die daar aan bijdraagt.”

213 gram groente per gast

Vanaf de start bij FMHaaglanden is gekozen voor aanpassingen in het assortiment die best wel eens op wat weerstand zouden kunnen stuiten. Jos legt het uit: "Wat direct impact heeft gemaakt, maar wat ook een van de grootste uitdagingen was, is de 100% vegetarische banquetingmap. Hoewel de gasten in het begin sceptisch waren, merk je dat iedereen de variatie en presentatie heel erg waardeert. Ook het standaard aanbieden van de Your Barista Hybride melk in de espressobars zorgt ervoor dat we impact maken; ruim twee-derde van alle melk die we schenken is plantaardig! Daarnaast geven we in het bedrijfsrestaurant groenten een prominente hoofdrol in de gerechten en dat werkt; in alle restaurants is de gemiddelde groente-inname per gast 213 gram. Deze positieve veranderingen worden over het algemeen goed ontvangen. Jos: "Als we kijken naar het aantal gasten en de gemiddelde besteding, dan zien we daar een toename ten opzichte van 2022. Dat is op zich ook niet zo gek, aangezien we toen net uit de Coronatijd kwamen, maar het zegt wel iets over het feit dat mensen het waarderen." Ellen voegt hieraan toe: “Wat ook heeft bijgedragen aan een goede introductie van de veranderingen, zijn de proeverijen die voorafgaand aan de start van de nieuwe dienstverlening zijn verzorgd door Hutten. Dit heeft voor een positieve eerste indruk gezorgd van de ontwikkeling naar vegetarische en plantaardige keuzes in de banquetingmap en het bedrijfsrestaurant.”

20230810 Hutten FMH 048 8791

“Wat direct impact heeft gemaakt, maar wat ook een van de grootste uitdagingen was, is de 100% vegetarische banquetingmap.”

Gezamenlijke ambities

"De ambities van Hutten en FMHaaglanden op het gebied van duurzaamheid sluiten ook goed aan om ons aandeel in het broeikaseffect steeds verder te verlagen, “ vervolgt Ellen. “Hutten rapporteert voor ons als cateraar de CO2-uitstoot per kg ingekocht product. Zo monitoren we samen onze ambitie om de CO2-uitstoot te verlagen door dierlijke eiwitten te vervangen door plantaardige alternatieven. Voor de restaurants werken we de komende jaren toe naar een 80% plantaardig aanbod en voor de banqueting naar een 100% plantaardig aanbod. Een mooie constatering is dat de eiwittransitie gezond en smaakvol eten niet in de weg staat. Een volgende duurzame uitdaging is het ontwikkelen van een smaakvolle plantaardige topping voor de warme drankenautomaten. Dit markeert het enthousiasme om samen te werken aan de meest passende duurzame oplossingen en onze ambities te kunnen waarmaken."

20230810 Hutten FMH 034 8755

"Hutten beschikt over intrinsieke drijfveren en kernkwaliteiten die goed aansluiten bij de ambities van FMH wat betreft duurzaamheid, circulariteit, inclusiviteit, gastvrijheid en onze kernwaarden."

20230810 Hutten FMH 084 min
20230810 Hutten FMH 034 8755
20230810 Hutten FMH 038 8846
20230810 Hutten FMH 064 1
20230810 Hutten FMH 027 8753 1
20230810 Hutten FMH 065 9046
20230810 Hutten FMH 076 8973 min