Trostomaten Uden 20  stretch width808 height606 crop x50y50 compression50

Duurzame boeren en telers

We werken in onze restaurants met de producten en ingrediënten van lokale, duurzame boeren en telers. Het vlees en de zuivel komen van boeren die zich elke dag inzetten voor het verbeteren van het dierenwelzijn. Zoals het rundvlees van boer Henk Broeders dat 2 sterren Beter Leven heeft en zuivelproducten van de familie Den Eelder, die de karnemelk echt nog zoals vroeger karnt. Om dezelfde reden kiezen we bewust voor Rondeel eieren en Volwaard kip. We weten zeker dat de dieren een goed leven hebben (gehad).

Daarnaast vinden we het belangrijk om de aarde zo min mogelijk te belasten voor de productie van onze ingrediënten. Bij het kiezen van de telers voor onze groenten en fruit kijken we daarom kritisch naar de manier waarop zij produceren. Voor groente en fruit uit Nederland hanteren we het PlanetProof keurmerk. We gebruiken zoveel mogelijk ingrediënten uit het seizoen en van dichtbij. Wat niet uit de buurt komt, zoals koffiebonen, cacao, sinaasappels en bepaalde vissoorten halen we van verder, maar we weten altijd van wie ze komen en hoe de producent werkt. 

Onze werkwijze

Puur Hutten Iconen Boeren Leveranciers Tekengebied 1

Duurzaam

We willen toe naar een systeem waarin we niet meer vragen van de aarde dan we haar teruggeven. Dit betekent dat we werken aan gezonde bodems, gezond water en gezonde lucht, kringlopen sluiten en de biodiversiteit behouden. We juichen lokale ondernemers met een goed verhaal toe. Of dat nu op het gebied van milieubescherming, het tegengaan van voedselverspilling of het verbeteren van dierenwelzijn is. Als wij kiezen voor een producent dan proberen we daar ook volume te creëren, zodat we de principes van circulair werken echt goed kunnen oppakken.

Puur Hutten Iconen Boeren Leveranciers 02

Verbeteren van dierenwelzijn

We vinden dat dieren een natuurlijke rol in onze kringlopen hebben. We staan voor een manier van productie waarbij de dieren een waardig bestaan hebben. We eten dan ook alleen dieren die een redelijk leven hebben gehad. Ons vlees heeft minimaal 1 ster volgens het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming en in 2021 heeft meer dan 50% van ons vlees minimaal 2 sterren. Onze eieren hebben minimaal 2 sterren volgens het Beter Leven-keurmerk. 

Puur Hutten Iconen Boeren Leveranciers 03

Leefbaar inkomen

Wij vinden het belangrijk dat mensen die werken in onze ketens een leefbaar inkomen ontvangen voor het werk dat ze doen en dat uitbuiting wordt voorkomen. We stimuleren een eerlijke betaling aan alle mensen die met onze producten werken. Van een aantal producten is bekend dat het risico op uitbuiting van de mensen die ze produceren groot is. We garanderen dat 75% van de kilo’s die wij van deze producten inkopen in 2022 een certificering van Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance of CEDEX heeft. 

Puur Hutten Iconen Boeren Leveranciers 04

Lokaal

We geloven in de kracht van regionale samenwerking. We zijn geworteld in het Brabantse land en voelen ons verantwoordelijk voor een sociaal en leefbaar klimaat in de regio noord-west Brabant. Bij gelijke geschiktheid kiezen we er bewust voor om zaken te doen met lokale leveranciers en boeren. Dit vergroot de sociale cohesie en maakt circulair werken eenvoudiger omdat eigen, lokale kringlopen makkelijker gesloten kunnen worden. 

Enkele leveranciers

Impressie