Bedrijfswebsite Werken bij Hutten Puur Hutten De Verspillingsfabriek
Header Blog Hutten 1800x600 08 hashdf1c6981e4548140

Hutten verspilt 27 procent minder voedsel in 2018

De kliko’s voor gft-afval bij onze bedrijfsrestaurants bleven in 2018 een stuk leger dan het jaar ervoor. Het wastepercentage van al onze bedrijfsrestaurants bij elkaar daalde van 6,09% in 2017 naar 4,45% in 2018. Een daling van bijna 27% en een direct gevolg van onze samenwerking met Wastewatchers en onze samenwerkers die zich hiervoor elke dag inspannen. 

De afgelopen jaren hebben we bij Hutten heel hard gewerkt om de verspilling te reduceren. De belangrijkste stappen die wij hebben gezet: nog meer samenwerken, meer inzicht krijgen in het verbruik, bewustwording creëren en dagelijks schakelen voor betere resultaten. De maatwerk food waste oplossing van Wastewatchers helpt ons daarbij enorm. Dit jaar werd de reductie met name behaald dankzij de toenemende bewustwording onder chefs, de zichtbaarheid waar het probleem precies zit en gerichte praktische adviezen. Bij bijna alle productgroepen werd minder verspild en met name soep en de warme maaltijd staken er met kop en schouders bovenuit, van beide werd minstens 33% minder verspild. Ondanks de grote daling van de verspilling van soep blijft deze productgroep samen met sla een aandachtspunt. Ze zijn samen goed voor 40%+ van de totale financiële verspilling. 

Duurzaamheidsdoelstelling
De reductie helpt ons bij het behalen van onze duurzaamheidsdoelstelling. Minder voedselverlies betekent minder verspilling van waardevolle grondstoffen zoals energie, gemeten in CO2, of water, wat nodig is geweest voor de productie van voedsel. En minder verspilling betekent ook een flinke kostenbesparing. Deels door lagere inkoopkosten, maar ook in hogere verkopen. De toenemende kennis van onze chefs heeft ertoe geleid dat producten effectiever ingezet worden, bijvoorbeeld door ze op momenten aan te bieden dat de kans op verspilling het kleinst is, en de kans op verkoop dus het grootst.

Samenwerking met Wastewatchers
We zijn natuurlijk heel blij met dit resultaat en blijven ook komend jaar, onder andere in samenwerking met Wastewatchers, de verspilling in onze bedrijfsrestaurants verder terugdringen. Met behulp van de door Wastewatchers ontwikkelde verspillingstool wordt snel inzichtelijk gemaakt wat de huidige verspilling is op een locatie. Aan de hand van de resultaten, stellen we samen een concreet actieplan op om de food waste terug te dringen. De applicatie van Wastewatchers meet patronen van verspilling op productniveau. Het resultaat van een tijdsinvestering van een paar minuten per dag is een overzichtelijk dashboard waar precies op af te lezen is wat de verspilling is per product in een bedrijfsrestaurant. Momenteel doet Wastewatchers testjes bij meerdere Hutten-locaties om nauwkeurig de bezoekersaantallen te voorspellen en de afzet van bewerkelijke producten. Op deze manier proberen we nog meer inzicht te krijgen, zodat we naar afzet kunnen produceren, onze waste nog verder kunnen terugdringen en op zoek kunnen gaan naar circulaire oplossingen voor producten die we anders zouden verspillen. Denk hierbij aan een circulaire oplossing voor ons oude brood. Hier zijn we al een eind mee, binnekort hierover meer! 

Wil je weten hoe je verspilling in jouw bedrijfsrestaurant moet aanpakken? Neem dan gerust contact op.