Bedrijfswebsite Werken bij Hutten Puur Hutten De Verspillingsfabriek
20161206 134631 2

Koppert Cress wint strijd om gratis gezonde lunches

Veghel, maandag 27 mei – Rob Baan, eigenaar van tuinbouwbedrijf Koppert Cress, heeft er jaren voor gestreden en op vrijdag 24 mei kwam het verlossende woord van de Hoge Raad: Koppert Cress mag zijn medewerkers gratis gezonde lunchmaaltijden verstrekken. Ze vallen volgens de uitspraak onder de gerichte vrijstelling voor Arbo-voorzieningen. Hutten, huiscateraar in restaurant Rob & Bob bij Koppert Cress, verzorgt deze gezonde groenterijke lunch dagelijks voor de medewerkers en is uiteraard heel blij met deze doorbraak.

In 2016 gingen Koppert Cress en Hutten samen het avontuur aan om de ambitie van Rob Baan waar te maken: het meest gezonde bedrijfsrestaurant van Nederland neerzetten. In Rob & Bob, vernoemd naar pioniers Rob Baan en Bob Hutten, worden geen ongezonde opties aangeboden, maar juist gezonde maaltijden. Als onderdeel van het Arbobeleid werden de medewerkerslunches gratis aangeboden om de overgang van frisdrank naar fruitwater en van frituur naar groenterijke maaltijden te vergemakkelijken. Het restaurant vloeide voort uit het beleidsplan dat in 2015 werd ontwikkeld in overleg met de Ondernemingsraad (OR), de bedrijfsarts en de Arbodienst om medewerkers gezonder te maken en te houden. Hoewel een sportschoolabonnement werd aangeboden en een bedrijfsdiëtiste actief was, bleek het niet voldoende. Het idee van een gezonde lunch binnen het Arboplan kwam op tafel, maar de werkkostenregeling (WKR) stond gratis lunch niet toe, zelfs niet als dit in overeenstemming was met Sociale Zaken en de Arbodienst.

Naheffing voor Koppert Cress
Koppert Cress kreeg daarom een naheffing in de loonbelasting, omdat de gratis lunches door de Belastingdienst als verkapt loon werden aangemerkt. Koppert Cress was het daar niet mee eens, omdat de gratis lunches werden verstrekt in het kader van het door haar gevoerde Arbobeleid en stapte naar de rechter. De Hoge Raad concludeert nu dat de gratis verstrekking valt onder de gerichte vrijstelling voor Arbo-voorzieningen en onderdeel is van het Arbo-beleid van de werkgever. Hiermee volgt de Hoge Raad het advies van de Advocaat Generaal, die eerder adviseerde Koppert Cress gelijk te geven in deze zaak. Koppert Cress hoopt dat deze uitspraak zal bijdragen aan een positieve verandering en dat gezonde medewerkerslunches kunnen blijven bijdragen aan een gezonde levensstijl voor hun medewerkers en de maatschappij als geheel. Het bedrijf blijft vastbesloten om door te gaan met hun inzet voor gezondheid en welzijn.

Wetgeving tijdens procedure aangepast

Bij aanvang van de procedure gold als voorwaarde voor de fiscale vrijstelling voor Arbo-voorzieningen, dat deze moesten voortvloeien uit het door een werkgever gevoerde arbobeleid. Gedurende de loop van de procedure is de wettekst gewijzigd. Vanaf 2022 geldt de aangescherpte definitie van de  vrijstelling voor Arbo voorzieningen. Gezonde maaltijden zijn volgens de wetgever niet bedoeld om  onder de Arbo vrijstelling te vallen. Of rechters daar ook zo over denken zal de toekomst moeten  uitwijzen. Er wordt nog nagegaan wat de gevolgen zijn van deze uitspraak voor de nieuwe wetgeving.

Gezond eten aanbieden zonder fiscaal gestraft te worden

Ook Veneca, ONCE en VOCC hebben verheugd kennisgenomen van de uitspraak van de Hoge Raad. Ard van der Steur, voorzitter Veneca “Dit is een eerste mooie stap. Maar wat de drie brancheverenigingen betreft, zou het ook nu en in de toekomst vanzelfsprekend moeten zijn dat werkgevers hun mensen tijdens het werk gezond eten kunnen aanbieden zonder hiervoor fiscaal te worden gestraft. De wetgever legt de verantwoordelijkheid voor de duurzame inzetbaarheid en gezondheid van werknemers steeds meer en nadrukkelijker bij werkgevers. Werkgevers willen hier via gezonde voeding ook in investeren. Cateraars zijn bij uitstek in staat om dit te bieden en wij willen hier graag samen met werkgevers voor zorgen.”

Pas Wet op Loonbelasting aan

Veneca, ONCE en VOCC pleiten samen met Koppert Cress voor een aanpassing van de Wet op de Loonbelasting, zodat voorzieningen die werkgevers op grond van het arbobeleid voeren niet als loon kwalificeren en daarmee niet tot additioneel belastingheffing bij de werkgever leidt. Dit biedt werkgevers ruimte om te investeren in de gezondheid en vitaliteit van werknemers. Wie wil dat nou niet!

Bronnen:
Koppert Cress wint strijd over werkkostenregeling Gezonde Medewerkerslunches bij Hoge Raad - Koppert Cress

Koppert Cress wint rechtzaak: verstrekken gezonde lunch onderdeel Arbobeleid - Veneca

“"Gezonde medewerkers vormen de kern van een gezond bedrijf. Ons doel is dat al onze medewerkers gezond hun pensioen kunnen halen” – Rob Baan”