Bedrijfswebsite Werken bij Hutten Puur Hutten De Verspillingsfabriek
Hutten Business Horeca bedrijfsrestaurant De Nederlandsche Bank gezond lunchaanbod

Vijf aanbevelingen bij introductie van betalen milieukosten in het bedrijfsrestaurant

Waar moet je rekening mee houden als je medewerkers wilt laten (mee)betalen aan de milieukosten van hun lunch? Dit was de hoofdvraag in het laatste deel van het project ‘Externe kosten in de catering’. In dit project gaat CE Delft samen met organisaties, waaronder Hutten, op zoek naar het antwoord op de vraag hoe cateraar en opdrachtgever via beprijzing van milieueffecten (externe kosten) kunnen bijdragen aan het verduurzamen van catering. Na het afronden van deze derde fase kunnen we waardevolle inzichten met jullie delen.

Op twee van onze locaties, bij BDO en bij Wageningen University & Research (WUR), kregen onze gasten twee weken lang de kans de milieukosten van hun lunch in het bedrijfsrestaurant te betalen. Hoe reageerden de gasten bij het zien van de milieukosten van hun lunch? Waren ze bereid deze kosten te betalen? En wat was er nodig om milieukosten inzichtelijk te maken en in het kassasysteem te integreren?

Andere doelgroep, ander gedrag
Uit het experiment bleek dat bij de WUR voor grofweg één kwart van de verkochte producten de milieukosten zijn betaald. Bij BDO was dit 17% in de eerste week en 7% in de tweede week. Dit verschil is deels te verklaren door de verschillende doelgroepen en hun kennis en houding ten aanzien van het betalen van milieukosten. Ook kan meespelen dat bij de WUR de cateringmedewerkers de kassa bedienden en bij BDO zelfscankassa’s zijn gebruikt.

Hutten Business Horeca bedrijfsrestaurant De Nederlandsche Bank vers lunchaanbod

Vijf aanbevelingen

Waar kun je nu zelf rekening mee houden als je aan de slag wilt met het beprijzen en (laten) betalen van milieukosten? Vijf aanbevelingen:

  1. Zet de communicatie gezamenlijk op vanuit zowel opdrachtgever als cateraar. En sluit aan bij het lopende beleid.
  2. Betrek de juiste mensen voor projectleiding, communicatie, ICT en praktische uitwerking.
  3. Zorg dat het hele cateringteam zich betrokken voelt bij het experiment, van locatiemanager tot kassamedewerker.
  4. Zorg voor voldoende kennis en tijd bij alle betrokkenen.
  5. Test het kassasysteem uitvoerig en zorg dat het systeem technisch werkt en eenvoudig is te bedienen.
Lees alle ins en outs hier

Dit project is onderdeel van een groter traject: het Meerjarenprogramma Experimenteren met True Pricing, gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Andere publicaties binnen dit project zijn:

Deel 1: Concrete tips voor cateringcontracten

Deel 2: De milieukosten van catering in drie bedrijfsrestaurants – CE Delft

In gesprek over een duurzaam lunchaanbod in jouw restaurant?

Vrouwen met eten van Hutten in hun handen