Bedrijfswebsite Werken bij Hutten Puur Hutten De Verspillingsfabriek

Klimaatpositief

Hutten is dagelijks bezig met eten en drinken. We voelen een grote verantwoordelijkheid om daarin de juiste keuzes te maken voor onze gasten en zo een bijdrage te leveren aan een betere wereld voor mens, dier en milieu. We zijn daarbij niet bang om houding te nemen. Sterker nog: we willen koploper zijn in de versnelling naar een nieuw voedselsysteem waarmee alle wereldbewoners gezond en duurzaam eten binnen de grenzen van de aarde. We hebben als doel in 2024 klimaatneutraal te zijn en in 2030 klimaatpositief.

Bewust kiezen en kopen

De productie van voedsel draagt op dit moment voor 30% bij aan de opwarming van de aarde. Wij hebben direct invloed op deze opwarming door de ingrediënten en producten die wij inkopen. Daarom kopen we steeds vaker bij regeneratieve en/of biologische boeren uit onze eigen regio. Zij werken aan het herstel van de bodem, waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Ook eten we meer met de seizoenen mee en maken en serveren we eten volgens de richtlijnen van het EAT Lancet menu. Daarin is er een grotere rol voor plantaardig eten. Onze chefs maken het superlekker en ontwikkelen hybride producten waarin een deel van de dierlijke eiwitten vervangen is door plantaardige eiwitten of groente. ​​

Op onze route naar 2030 hebben we vijf aandachtsgebieden bepaald waarmee we inzetten op de benodigde CO2-reductie: minder gas en energie, anders sourcen, anders inkopen, minder verspillen en minder verpakken.


20230227 Hutten ASML 029 2335

Onze route naar klimaatpositief

Akker hash042de51c523c8e50

Minder gas en energie

Het gas, de elektriciteit en brandstof die we gebruiken vallen onder de scope 1 en 2 emissies. Deze emissies zijn een klein deel van onze totale emissies. We gaan deze in de komende jaren zoveel mogelijk reduceren. In de praktijk betekent dit enkel groene stroom gebruiken die wij zoveel als mogelijk zelf opwekken, gasverbruik terugbrengen en het wagenpark elektrificeren.

Whitepaper EAT Lancet

Anders sourcen

We werken mee aan een circulair voedselsysteem waarin we kringlopen dichtbij huis sluiten en plantaardige en dierlijke productie met elkaar in balans brengen. Dat doen we door samen te werken met regeneratieve en/of biologische boeren. Zij laten veel verschillende gewassen groeien. Dat is goed voor de biodiversiteit, de waterkwaliteit en de bodem en zorgt voor CO2-opslag in de bodem.

Hutten Business Horeca bedrijfsrestaurant De Nederlandsche Bank gezond lunchaanbod

Anders eten

We sluiten met ons advies voor een gezond en duurzaam eetpatroon aan bij de bevindingen van de Eat Lancet-studie. Met onze producten en gerechten laten we iedereen zien dat gezond en duurzaam eten hand in hand gaan én dat je dan nog steeds heel lekker eet: minder dierlijk, meer plantaardig, van dichtbij, uit het seizoen en zoveel mogelijk vers.

Cateringmedewerker bedrijfsrestaurant horeca1

Minder verpakking

In ons verpakkings- en disposablebeleid komen onze visie en ambitie op duurzaam verpakken samen. Als onderdeel van deze visie zijn er verschillende pijlers opgesteld die terug te vinden zijn in het circulariteitsmodel: de R-cirkel. Dit model is door Hutten vormgegeven om inzichtelijk te maken hoe belangrijke thema’s binnen verpakkingen en disposables zich tot elkaar verhouden en waar ze volgens ons uit bestaan. Vanuit de visie passen we de pijlers en bijbehorende interventies uit dit model binnen onze organisatie toe.

Verspillingfabriek productie medewerker min

Minder verspillen

Hutten bestrijdt voedselverspilling door de eigen productie al jaren. We meten jaarlijks de voedselverspilling binnen de diverse divisies en passen elk jaar de doelstellingen aan.

Neem contact met ons op

BH Commercie