Corporate website Work at Hutten Pure Hutten De Verspillingsfabriek
Rv C Hutten hash8a509f428828fd25

Aanstelling Raad van Commissarissen Hutten

Om toezicht te houden op de lange termijn waardecreatie van Hutten en het handelen van het directieteam is in het voorjaar van 2021 een Raad van Commissarissen aangesteld. De aanstelling is een logische stap nadat Bob Hutten per 1 januari het algemeen directeurschap van Hutten overdroeg aan Drees Peter van den Bosch. Naast voorzitter Bob Hutten bestaat de raad uit Edwin Heeren en Harry Brouwer. “Ik ben erg blij met deze specialisten naast mij, ze kennen de markt én Hutten goed en dat geeft veel vertrouwen,” aldus Bob Hutten.

Op 1 januari 2021 droeg algemeen directeur Bob Hutten de leiding van Hutten over aan Drees Peter van den Bosch. Samen met financieel directeur Bas Schut stuurt Drees sinds deze datum het familiebedrijf Hutten als directieteam aan. “Met deze overdracht wilden we de aansturing goed borgen,” aldus Bob Hutten. “Met het aanstellen van een Raad van Commissarissen doen we dat. De raad houdt toezicht op de financiële gezondheid en de risicobeheersing van Hutten, maar ook op de uitvoering van de strategie en of de belangen van stakeholders voldoende zijn gewaarborgd door de directie. Eerder bepaalden 62 leiders van Hutten de strategie voor de toekomst: ‘Mensen gelukkig maken’, daar ben ik erg trots op. Het is een mooie ambitie waar je nooit klaar mee bent en waarmee je als je het intrinsiek beleeft het juiste gaat doen. Tevens is met deze governance ook voor de lange termijn de toekomst van het familiebedrijf gezekerd. Hutten kan nu zelfstandig opereren zonder mij en mijn dochters krijgen de tijd om uit te zoeken wat zij op de lange termijn voor het bedrijf zouden willen betekenen.”

Veel expertise
Met Harry Brouwer en Edwin Heeren heeft Hutten veel expertise binnen gehaald om deze taak uit te voeren. Bob Hutten: “Zowel Harry als Edwin kent Hutten goed en daarbij hebben ze ieder hun eigen specialisme. Harry Brouwer is voormalig  CEO van Unilever Food Solutions en brengt naast veel kennis over de out of home markt ook expertise in op het gebied van marketing, sales, branding en concepten. Edwin Heeren is registeraccountant, werkzaam geweest als partner bij KPMG en nu CFO bij Opportunity Partners, het investeringsbedrijf van Robert van der Wallen. Edwin heeft eerder in de Raad van Advies van Hutten gezeten. Ik heb er veel vertrouwen in dat wij als team kunnen bijdragen aan de koers van Hutten.”

Zin in samenwerking
Zowel Harry Brouwer als Edwin Heeren kijkt uit naar de samenwerking. Harry Brouwer: “Hutten is een prachtig familie bedrijf met een zeer zinvolle bijdrage aan de maatschappij in alles wat ze doen. Ik ben trots hier deel van te mogen uitmaken en kijk ernaar uit bij te dragen zodat het bedrijf en haar medewerkers klaar zijn voor de volgende fase van gezonde groei, samen met de business partners van Hutten.” Edwin Heeren sluit hierop aan: “Ik lever graag mijn professionele bijdrage aan de volgende fase van dit prachtig familiebedrijf met zijn zeer gewaardeerde en gepassioneerde samenwerkers. Ik zie uit naar de mooie samenwerking met de ambitieuze directie en de samenwerking in de Raad van Commissarissen met Harry Brouwer onder de bezielende leiding van de voorzitter Bob Hutten. Ik heb veel vertrouwen in de toekomst van Hutten en heb er heel veel zin in!”

Ogen gericht op 2022
Bob Hutten: “Het is fascinerend te zien wat er nu allemaal in de food service markt gebeurt en met wat voor een snelheid. Met deze opzet ben ik er zeker van dat wij hier goed op in kunnen spelen en ik kijk ernaar uit om samen met Harry en Edwin en natuurlijk met alle samenwerkers van Hutten het allerbeste te gaan doen voor al onze business partners en stakeholders.”

Op de foto v.l.n.r.: Harry Brouwer, Bob Hutten en Edwin Heeren