Corporate website Work at Hutten Pure Hutten De Verspillingsfabriek

Alle talenten welkom bij Hutten

Hutten biedt volop kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze zijn dan ook op veel verschillende plekken bij ons aan het werk. In onze Zorgbakkerij, in onze ambachtelijke keuken, bij opdrachtgevers in de bedrijfscatering en bij De Verspillingsfabriek. Een paar jaar geleden stelden we onszelf tot doel dat in 2020, 10 % van onze samenwerkers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Inmiddels staat de teller op 9 % en ziet het ernaar uit dat we die ambitie gaan halen!

Hutten gelooft in een inclusieve wereld waarin niemand wordt buitengesloten. Het ontwikkelen en stimuleren van talenten heeft altijd al hoog op de agenda gestaan. En daarbij telt iedereen mee. Onze zorgbakkerij en De Verspillingsfabriek zijn natuurlijk mooie voorbeelden van inclusief ondernemen. Maar ook bij bedrijfscateringlocaties zijn mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan de slag, bijvoorbeeld bij ASML en de gemeente Tilburg. En voor de gemeente Maastricht faciliteren we de gehele sociale werkvoorziening voor de catering in de vier bedrijfsrestaurants. We hebben daarvoor een groot deel van de werknemers overgenomen van MTB, de sociale werkvoorziening van de gemeenten Maastricht, Meerssen en Eijsden-Margraten. Dit betekent dat minimaal vijftig procent van het cateringpersoneel van de gemeente Maastricht uit mensen bestaat die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het zijn onder meer voortijdige schoolverlaters en mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. In onze ambitie om de 10 %  aan de slag te krijgen, praten we ook over de brede doelgroep. Dus ook mensen die niet in het doelgroepenregister zijn opgenomen, maar wel moeite hebben met het vinden of behouden van werk. 

Samenwerking met Talentvol
In de volksmond heet dat het ‘onbenut arbeidspotentieel’ en juist die doelgroep verdient wat ons betreft ook aandacht. Het zijn de moeders die lang niet hebben gewerkt en weer aan het werk willen, hoog opgeleide vluchtelingen of zzp-ers die weer een vaste baan ambiëren. Het gaat in feite om mensen die willen en kunnen werken, maar het om de een of andere reden niet lukt om zonder hulp aan het werk komen. Een van de manieren waarop wij proberen hen een kans te geven, is via Talentvol, waar Hutten een van de initiatiefnemers van is. Talentvol is een innovator in de arbeidsmarktbranche voor de Agrifood Capital regio. Ontstaan door tien partijen die zich naast hun corebusiness samen sterk maken om iedereen die dat wil en kan aan het werk te helpen. Dat doen ze door waardevol werk te creëren voor mensen die dat nu niet hebben, maar wel kunnen en willen. Uniek is de plek vanwaar Talentvol dat doet: multidisciplinair, los van bestaande procedures, protocollen, organisaties en politiek.

Cijfertjes zeggen niet alles
De afgelopen jaren zijn mooie resultaten geboekt. Zo behaalde De Verspillingsfabriek Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat is de hoogst haalbare notering en hiermee is De Verspillingsfabriek koploper als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Binnen Hutten is 67,6 % van alle samenwerkers vrouw en 34,5 % van alle samenwerkers is 50+. Maar cijfers zeggen niet alles. Natuurlijk is het prachtig dat we over een jaar de 10% gehaald hebben. Maar wat wij veel belangrijker vinden, is dat we mensen die om de een of andere reden een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, een kans geven om op een veilige werkplek echt weer mee te doen zodat zij zich van waarde voelen. Iedereen kan met zijn eigen talenten bijdragen, voelen dat hij ertoe doet en dat is een belangrijk bestaansrecht.”

Wil je meer weten over ons inclusiviteitsbeleid, bijvoorbeeld over onze inspanningen binnen de bedrijfscatering? Neem dan contact op met Hanneke Kezer: hanneke.kezer@hutten.eu