Corporate website Work at Hutten Pure Hutten De Verspillingsfabriek

Dinertraining in de Orangerie

Na een lange zomerstop vond zaterdag 17 oktober weer een ouderwetsche training plaats voor onze nieuwste HEC-talenten*. Een mooie groep van veertien samenwerkers had zich gemeld in de Orangerie in 's-Hertogenbosch om een dagdeel lang te worden bestookt met termen, handelingen en processen die voor velen van ons al lang in ons systeem zitten, maar juist daardoor alweer 'for granted' worden genomen. En daar moest weer wat leven in!

Na een korte voorstelronde van alle deelnemers startten we met 'droge' stof: wat is betekenis nou eigenlijk? En hoe kun je daar als samenwerker individueel en als team een constructieve invulling aan geven? Voor de meesten nog relatief onbekende begrippen, die aan de hand van praktijkvoorbeelden en reflectie dichterbij konden worden gebracht. Betekenis, BLG (Beste, Leukste en Gelukkigste) en Kernwaarden vertaalden zich na een stief uurtje voeren en interactie in hapklare gedrags- en uitingsafspraken waarmee we HEC-breed één lijn kunnen trekken. Mooi om te beleven was dat samenwerkers ook echt een soort van AHA-erlebnis hadden. Want zeg nou zelf, waar Hutten voor staan en de manier waarop we dat uiten verschilt toch niet zoveel van de wijze waarop we ons in het dagelijks leven (zouden moeten) uiten en gedragen?

Tijd voor praktijk
Na de pauze was het dan tijd voor praktijk! Verdeeld in twee groepen werden onze samenwerkers onderworpen aan een inspirerende en kritische dinertraining door Kitty van Gorp. Met oog voor detail en op de haar bekende wijze passeerden termen als: 'bovenhands dragen', 'treintje lopen', 'doortellen', 'zaalmeester', 'oogcontact', 'deuk en sloot', 'dames eerst' en 'rechts erin en rechts eruit' de revue. Voor de meesten een geheugensteuntje om het weer allemaal hetzelfde te doen, voor anderen een complete openbaring. Aan de overzijde van de zaal werd naast een vaste en een mobiele bar uitgelegd hoe een bar werkt, hoe je 'm het beste kunt aansluiten en in werking kunt stellen. Ook was er aandacht voor de indeling van de koelkast, voor glaswerk en Oud Hollandsch Dienblad Lopen, compleet met bekers water en een obstacle run.

Net voor half drie 's middags mochten we deze geslaagde editie afsluiten, uitziend naar een nieuwe ronde. Aan iedereen de oproep om toch vooral met elkaar aandacht te hebben voor een juiste werkwijze, uitstraling, communicatie en motivatie. Alleen dan kunnen we kwaliteit krijgen en houden!

Peter Vrenssen is locatiemanager bij de Orangerie in 's-Hertogenbosch en Theater De Blauwe Kei in Veghel.

*HEC staat voor Hutten Event Catering