Corporate website Work at Hutten Pure Hutten De Verspillingsfabriek

FIRA Goud voor Hutten Business Catering

Verificatiebureau FIRA heeft Hutten Business Catering het FIRA Goud-certificaat toegekend. Via het FIRA Platform, een digitaal register, kunnen bedrijven (leveranciers) hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten (inkopers). Hutten is steeds bezig met het verder verankeren van duurzaamheid in de bedrijfsvoering. Transparantie vinden we heel belangrijk; practise what you preach. En dus communiceren we hierover door te laten zien wat het beleid is, welke doelstellingen we hebben, hoe we de voortgang meten, wie ervoor verantwoordelijk is en hoe we samenwerken met onze belanghebbenden. Erkenningen als die van de FIRA zijn enorm ondersteunend aan deze inspanningen, omdat de rapportage voor iedereen inzichtelijk is.

In het rapport voor FIRA Goud laat Hutten zien welke MVO-onderwerpen zij en haar stakeholders belangrijk vinden. Het zijn onderwerpen waarmee Hutten impact wil maken op de maatschappij. Denk daarbij aan onze inzet op gezonde producten en een vitale en gezonde lifestyle voor onze gasten, het promoten van sociale verantwoordelijkheid in de productieketen, het binden van duurzame leveranciers aan ons, het zorg hebben voor het milieu, verspilling en social return. Ook is er waardering voor ons personeelsbeleid waarin geluk en inclusiviteit centraal staan en de gedetailleerde informatie die we kunnen geven over waar de producten van ons label De Guijt vandaan komen.

FIRA is een onafhankelijk en objectief bureau dat met hun digitale register bedrijven in de gelegenheid stelt hun MVO-prestaties zichtbaar te maken. Ondernemingen die duurzaam willen inkopen kunnen zo gemakkelijker duurzame leveranciers vinden die aansluiten bij hun bedrijfsstrategie. Doordat FIRA onafhankelijk is, krijgen klanten en stakeholders de zekerheid dat de prestaties betrouwbaar zijn.

MVO Prestatieladder niveau 4
Het behalen van FIRA Goud komt op eenzelfde moment als het behalen van MVO Prestatieladder niveau 4. Vorige week werd bekend dat Hutten deze certificering voor drie jaar heeft toegekend gekregen. Anders dan FIRA betreft het hier een audit, waarbij het voor niveau 4 van belang is dat je kunt staven dat je ook aantoonbare brancheoverstijgende doelen stelt en voortdurend samen met je stakeholders onderzoekt hoe je je MVO-beleid kunt verbeteren.

Wil je meer lezen over ons MVO-beleid? Download hier ons MVS jaarverslag.