Corporate website Work at Hutten Pure Hutten De Verspillingsfabriek

‘FoodFight’ voor de toekomst van onze ouderen

Met een druk op de knop een afspraak bij de kapper maken, je medicijnen, een bloemetje of zelfs een heerlijke maaltijd bestellen. Voor veel thuiswonende mensen die door bijvoorbeeld ziekte of ouderdom niet meer of minder mobiel zijn zou dat een uitkomst bieden. Foodsquad vindt dat we daar iets aan moeten doen en daagde Pink Elephant uit om in een 'FoodFight' van 16 uur een innovatieve applicatie te ontwikkelingen waarin deze facilitaire diensten vanuit IT-perspectief worden ondersteund. En met succes!

De aanleiding: het aantal thuiswonende dat door ziekte of ouderdom minder mobiel is groeit. Dit heeft tot gevolg dat er meer zorg aan huis nodig is. Aan de andere kant wordt de thuiszorg verschraald doordat er minder zaken worden vergoed. Foodsquad wil hierop inspelen en een model ontwikkelen waarbij meerdere diensten, op een toegankelijke manier aan deze kwetsbare groep wordt aangeboden. Op die manier moeten alledaagse producten bereikbaar blijven.

Let the game begin

En dus werd op maandag 11 mei bij Hutten in Veghel het startsein gegeven voor The FoodFight'. Twee ontwikkelteams van Pink Elephant gingen na de briefing aan de slag met de vraag die Foodsquad voor hen had geformuleerd. Vol goede moed gingen de teams aan de slag om op creatieve wijze een applicatie te ontwikkelen die aansloot bij de uitdaging die hen werd aangereikt.

Na 16 uur bikkelen kwam er een einde aan de strijd tussen beide teams. Aan het einde van de laatste dag presenteerden zij het resultaat aan een jury, bestaande uit de directies van Foodsquad en Pink Elephant, alsmede een afvaardiging van Mendix. Na overleg van de jury kwam het verdict en werd er een team als winnaar verkozen.