Corporate website Work at Hutten Pure Hutten De Verspillingsfabriek

Happy is the new rich?

De uitzending van afgelopen zondag van Tegenlicht van de VPRO resoneert nog wat na bij me. Het ging over de betekeniseconomie, over het rendement van geluk, over maatschappelijk verbeterend ondernemen, over vooruitgang en impact creëren. Alles wat voorbij kwam, sluit zo naadloos aan op wat we met Hutten al proberen zo goed mogelijk te doen elke dag: betekenisvol ondernemen. Wij geloven dat dit de enige juiste weg is, ik vraag me af of Nederland er nu ook klaar voor is.

Sinds een paar weken staan we weer volop in de schijnwerpers. De start van De Verspillingsfabriek geeft een enorme energie. Van alle kanten kloppen bedrijven en (ondernemers)netwerken bij ons aan om te komen kijken of een bijeenkomst te organiseren in THREE-SIXTY. En dan heb ik het nog niet over de vele interviews die Corien, de directeur van De Verspillingsfabriek, en ik de laatste weken hebben gegeven. De fabriek is nieuws, omdat zoiets nog niet bestond. Voor Hutten was het initiëren van De Verspillingsfabriek en het mede faciliteren van THREE-SIXTY een logisch gevolg van betekenisvol ondernemen. In de uitzending van Tegenlicht hoor ik bedrijfsadviseur Kees Klomp zeggen dat betekenisvolle ondernemers niet met een businessidee beginnen, maar met een maatschappelijk probleem. Daar verzinnen ze dan een bedrijf bij. Het is de spijker op zijn kop.

Anders kijken: circulaire alternatieven
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een voorwaarde voor de betekeniseconomie, maar de toekomst is aan bedrijven die maatschappelijk verbeterend ondernemen. En daarin staan organisaties voor een grote uitdaging. Maatschappelijk verbeterend ondernemen gaat een stap verder dan het beperken van schade: het gaat ook over de positieve invloed die je als bedrijf uitoefent. Hoe kun jij met jouw bedrijf bijdragen aan de maatschappij en niet alleen aan jezelf. Voor bedrijven betekent dit dat zij een andere bril moeten opzetten: anders gaan denken en kijken, maar het vooral ook anders gaan doen. Circulaire alternatieven voor traditionele producten en diensten, maar ook denken vanuit waardecreatie en reputatie. En dat laatste is een uitdaging als je je dagelijks beweegt in een wereld die nog niet 'zo ver' is. Als je je bevindt in het spanningsveld van efficiency en kosten aan de ene kant en maatschappelijk verantwoorde keuzes en waardecreatie aan de andere kant.

Van winst naar bedoeling
Ik begrijp die spagaat, maar als je in de toekomst bestaansrecht wilt hebben, kun je je niet meer blijven verschuilen. Als je echt waarde wilt toevoegen, gaat het niet alleen om de intentie om van waarde te willen zijn, maar om de inrichting van het hele proces. Anders val je door de mand, net als Volkswagen. We moeten van 'winst' naar 'bedoeling' en 'vooruitgang'. Je zult je moeten gaan verdiepen in welk probleem jij wilt oplossen en je vooral moeten inleven in dat probleem om erachter te komen hoe je dat wilt doen. Als je daartoe bereid bent, kom je tot een wezenlijke bijdrage en komt die oplossing vanzelf. Dan ben je betekenisvol aan het ondernemen, dan ben je waardevol en draag je op jouw manier bij aan geluk.

Ik voel me gesterkt door alle positieve reacties op onze initiatieven, dat we op onze manier een heel klein beetje impact kunnen maken is en blijft bijzonder. Kijk hier zeker even de uitzending terug of hier voor een minidocumentaire in 15 minuten en laat me horen hoe ik van betekenis kan zijn voor jou.