Corporate website Work at Hutten Pure Hutten De Verspillingsfabriek
Header Blog Hutten 1800x600 07 hash4379a79c403cc448

Hoe past vitaliteit in de toekomst van succesvolle organisaties?

Ik heb de afgelopen maanden samen met een kleine groep bedrijven de rol van vitaliteit in organisaties uitgebreid mogen onderzoeken. Dit voortvloeiend uit een gezamenlijk initiatief van SAS en Hutten om actief kennis te delen over actuele trends en onderwerpen. Voor 2015 en 2016 werd gekozen voor vitaliteit en in de vier bijeenkomsten is over van alles en nog wat gesproken. Zaken als gezondheid, beweging, lifestyle, voeding, spiritualiteit, duurzaamheid, duurzame inzetbaarheid, social return en werkgeluk zijn allemaal de revue gepasseerd.

“Vitaliteit heeft verschillende gezichten en de invulling ervan is voor mensen verschillend en afhankelijk van de situatie. Het potentieel is enorm. Dat is mij weer duidelijk geworden. De grootste uitdaging is je bewust te worden van andere manieren van doen en je deze gewoon te maken", aldus Andrew Bryant van Nike. “Zoals we eigenlijk al weten en hebben ervaren is uit je comfort zone gaan vaak leuk en het levert eigenlijk altijd wel iets op. Het werkt binnen een organisatie als de onze echter alleen als dit soort thema's dicht tegen de natuur van de bedrijfsvoering aan ligt. Aan ons de uitdaging dit in de toekomst te verweven in alles wat we doen, in plaats van het te zien als een soort afvinklijstje."

Hutten fungeerde als schakelpunt, passend bij de wens van waarde te willen zijn voor haar opdrachtgevers, samenwerkers en de maatschappij. Frank Veldhof van Hutten: “Wij vinden het belangrijk om met een kopgroep van partners na te denken hoe vitaliteit past in de toekomst van succesvolle organisaties. Wij hebben het voorrecht om met veel organisaties samen te werken en inspiratie op te doen, te luisteren en kennis te delen. Deze groep zorgt ervoor dat de beste voorbeelden uit de markt gedeeld worden en dat bedrijven elkaar weten te vinden om ervaringen uit te wisselen."

Tijdens de eerste bijzondere bijeenkomst bij SAS kwam de groep tot een indeling van vier thema's die in de sessies erna aan bod kwamen. Werk, voeding, geest en lichaam waren de leidraden waarlangs de ontdekkingsreis zich verder ontwikkelde. De tweede bijeenkomst, met werk als aandachtgebied, vond plaats bij Eneco World in Rotterdam. Samen werd er gekeken naar de rol van vitaliteit bij de inrichting van dit duurzame hoofdkantoor dat ruimte biedt aan circa 2.800 medewerkers verdeeld over zo'n 1.530 werkplekken.

Daarna werd er flink gesport en vooral gespeeld in het Sport & Welness center bij Nike. De sessie over lichaam, geest en beweging vond daar vanzelfsprekend plaats. Tot slot kwamen voeding en lichaam aan bod in de Verspillingsfabriek van Hutten in Veghel. Deze laatste sessie werd natuurlijk afgesloten met een heerlijke maaltijd, passend bij deze bijzondere locatie.

De vier bijeenkomsten waren elk voor zich een inspiratiebron en met elkaar een beleving vol inzichten. Eddie Uittenbogaard en Caroline Banki van SAS: “Voor ons is het goed geweest voor onze eigen mindset. Wij werken faciliterend en bij het maken van keuzes qua processen of bij het aanbieden van producen en diensten stellen wij ons nu de vraag: wat betekent dit voor de vitaliteit van de medewerker? Zijn we aan het 'betuttelen', of maken we medewerkers bewuster? Over het algemeen werken er bij ons hoopopgeleide, kritische professionals van wie je ook mag verwachten dat zij zelf die keuzes kunnen maken. Bovendien laten zij niet graag een mening opdringen."

Marcel Boltjes van Eneco: “Naar aanleiding van de bijeenkomsten zijn wij verder gaan kijken naar wat we kunnen betekenen voor de medewerkers van Eneco. Vanuit de belofte 'Eneco Facilities laadt je op' kijken we hoe wij de bewoners nog meer in hun kracht kunnen zetten, zodat zij optimaal bijdragen aan het succes van de organisatie. Daarbij inspelend op nieuwe ontwikkelingen en door bijvoorbeeld te experimenteren met geur en kleur. Of het inzetten van een stiltevleugel voor mensen die graag in stilte werken."

Frank Veldhof: “Vitale medewerkers maken het verschil. Zij zijn gezonder en meer betrokken bij het bedrijf. Zij voelen zich trots en gewaardeerd en zijn daarom bereid om een extra stap te zetten en zich maximaal in te zetten. En naarmate de scheidslijn tussen werk en privé verdwijnt, wordt de rol van de werkgever steeds belangrijker. Niet alleen op het werk, maar ook daarbuiten."

Of zoals Marieke Sijbers-van Strien van Amgen het verwoordt: “Vitaliteit, wat is het en wat doet het met mensen? Het was fantastisch om deel uit te mogen maken van een energiek en gepassioneerd gezelschap die allemaal het verschil willen maken als het gaat om vitaliteit. We hebben onze ervaringen en inzichten gedeeld, bij elkaar in de organisatie mogen kijken, heerlijk gegeten en elkaar vooral geïnspireerd." Marieke concludeert: “Het is voor mij alleen nog maar duidelijker geworden dat gelukkige en vitale mensen een enorme positieve impact hebben op de organisatie en hun omgeving. Is dat niet het ultieme doel? Kortom, om vitaal het verschil te maken, moeten we het gewoon doen."

Dat Hutten gelooft in het feit dat talenten maximaal worden benut wanneer er bewust aandacht is voor het belang van vitaliteit van mensen is duidelijk. Deze bijeenkomsten bewijzen dat maar eens te meer. Voor meer informatie kan je altijd contact zoeken met mij, Hutten of een van de volgende bedrijven die deelnamen aan deze serie. SAS, Amgen, Eneco, DNB, Cargill en Nike. Zij zijn meer dan bereid hun enthousiasme en inzichten te delen.