Corporate website Work at Hutten Pure Hutten De Verspillingsfabriek

Hutten doet mee met campagne College voor de Rechten van de Mens

Maak je eigen poster. Print hem uit, hang hem op en laat zien dat jij of jouw bedrijf of organisatie meedoet. Met deze simpele handeling kun je laten zien dat je meedoet met de campagne ‘Meedoen’ van het College van de Rechten van de Mens. Het doel?  Positieve voorbeelden verspreiden van organisaties die aan de slag zijn gegaan om mensen met een beperking te laten deelnemen aan de samenleving en tips delen over hoe anderen ook kunnen meedoen. Collegelid Dick Houtzager hoopt op een sneeuwbaleffect. Daar wil Hutten graag aan meehelpen en dus hangt de poster nu in onze bakkerij en staat onze foto op de speciale campagnewebsite

Het College voor de Rechten van de Mens beschermt, bewaakt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland. Dit doet ze door onderzoek te doen, advies en voorlichting te geven en in individuele gevallen te oordelen als er sprake is van discriminatie. Zo komt het College ook op voor mensen met een beperking. Wist jij dat er in Nederland minstens 2 miljoen mensen met een beperking wonen? Mensen in een rolstoel, die doof zijn of een psychische aandoening hebben, maar ook mensen met autisme, dyslexie of een chronische ziekte. Voor hen is meedoen in de maatschappij vaak niet makkelijk. Maar sinds het VN-verdrag handicap in 2016 ging gelden, is de overheid wel verplicht rekening met hen te houden. Collegelid Dick Houtzager houdt zich op landelijk en gemeentelijk politiek niveau bezig met de rechten van mensen met een beperking. “Daarbij staat de vraag wat er kan en moet gebeuren voor deze mensen centraal. We komen vaak in actie bij ongelijke behandeling. Het was tijd om ook de positieve verhalen te laten zien. Daarom startten we de campagne: we roepen iedereen op te laten zien dat zij niemand uitsluiten. We willen ook tips geven over hoe je dit als bedrijf, sportclub, school of andere organisatie kunt oppakken.”

#meedoen
Hutten gelooft in een inclusieve wereld waarin niemand wordt buitengesloten. Het ontwikkelen en stimuleren van talenten heeft altijd al hoog op de agenda gestaan. Daarbij tellen alle talenten mee. Hutten biedt dan ook volop kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om te participeren in het arbeidsproces. Als manager Inclusiviteit zet ik me hier dagelijks voor in. Onze zorgbakkerij en De Verspillingsfabriek zijn mooie voorbeelden van inclusief ondernemen. Maar ook bij de cateringlocaties van Gemeente Maastricht zetten we nagenoeg uitsluitend medewerkers vanuit de Sociale Werkvoorziening (MTB) in. We hebben de ambitie om in 2020 minimaal 10% samenwerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in te zetten. We praten dan over de brede doelgroep. Dus ook mensen die niet in het doelgroepenregister zijn opgenomen, maar wel moeite hebben met het vinden of behouden van werk. “Het is mooi om te horen hoe Hutten hiermee bezig is”, geeft Dick Houtzager aan. “Je ziet bedrijven worstelen met de Participatiewet. Door die wet vallen nu mensen die bijvoorbeeld doof of blind zijn buiten het doelgroepenregister. En werkgevers nemen liever mensen aan die binnen dat doelgroepenregister vallen, want daar krijgen ze subsidie voor. Dat is een van de ongewenste bijeffecten van de Participatiewet. We hopen dat de politiek iets aan dit zogenaamde verdringingseffect wil doen. En dat meer bedrijven als Hutten naar voren treden en er gewoon mee aan de slag gaan. Het zou mooi zijn als de campagne voor een sneeuwbaleffect kan zorgen en wij er straks helemaal niet meer op hoeven te wijzen.” 

Wil je eens in gesprek over de mogelijkheden bij Hutten? Bel (06-54276986) of mail me gerust.