Corporate website Work at Hutten Pure Hutten De Verspillingsfabriek

Hutten scoort een 7,9 in Food Quality Scan voor maaltijden Reinier van Arkel groep

Donderdag 21 november jl. heeft de uitreiking plaatsgevonden van de Food Quality Scan. Deze scan is medio juli van start gegaan bij Reinier van Arkel groep en eindigde donderdag met een uitreiking van de resultaten. De scan is een analysemethode voor het objectief vaststellen van de kwaliteit van maaltijden. Food Quality Research (FQR) is het bedrijf dat dit voor Hutten heeft uitgevoerd.

FQR heeft op het gebied van ‘schoon’ en gezond voedsel meer dan 10 jaar onderzoek gedaan naar voedingswaarde en gesignaleerde bijwerkingen van toegevoegde additieven (E-nummers) in voedingsmiddelen. Ervaringen in de voedingsmiddelenindustrie, bij maaltijdproducenten, catering en zorgsector zijn aangevuld met literatuurstudies en omgezet in een waarderingsmethode onder de naam; De Food Quality Scan

Hutten vindt het van belang om de ontwikkelingen die zij op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, vitaliteit en transparantie inzet, terug te zien in een onafhankelijke waardering van de maaltijden. Daarom is Hutten overgegaan tot dit kwaliteitsonderzoek met de volgende aandachtsgebieden; voedingswaarden, culinaire kwaliteit, clean label en prijs.

De conclusie van de scan is voor Hutten een nulmeting waarmee verdere stappen in het gezond en duurzaam ideaalbeeld worden gemaakt. “We zijn erg trots op het resultaat van deze nulmeting. Met een 7,9 gemiddeld zijn we heel blij. Met dit resultaat gaan we weer verdere stappen zetten naar een betere score volgend jaar” aldus Eric Habraken, manager Hutten Food Service. Een resultaat dat Hutten samen met de Reinier van Arkel groep heeft bereikt. Reinier van Arkel is er namelijk van overtuigd dat volwaardige voeding over een langere periode, op termijn, beter is voor haar cliënten en kan leiden tot daling van de zorgkosten. De organisatie kiest bewust voor gezondere, duurzamere voeding om hun cliënten een vitaler en beter leven aan te kunnen bieden. Door op deze manier in te spelen op de kwaliteit van de maaltijden en de presentatie en beleving op het eetmoment, loopt Reinier van Arkel voorop met hun visie op voeding.

“De uitslag van de Food Quality Scan is voor Hutten een bevestiging dat de jarenlange inzet samen met de ketenpartners resultaat biedt en zich ook uit in de producten zelf. Door transparant te zijn en de focus te leggen op het verbeteren van voedingswaarden in de keten zorgen we uiteindelijk ook voor een betere samenstelling van onze maaltijden,” vertelt Eric. “Dat is een bevestiging die het geloof van Hutten in een duurzame en vitale toekomst versterkt en het bedrijf energie geeft om samen verder met ieder die hier achter staat te bewerkstelligen!”