Corporate website Work at Hutten Pure Hutten De Verspillingsfabriek
Bedrijfscatering Hutten Bedrijfscateraar 26 hash581b87cdcd2d8a8f

Koppert Cress eerste food CO2-neutrale bedrijfsrestaurant van Nederland

Koppert Cress wil de eerste van Nederland zijn met een food CO2-neutraal bedrijfsrestaurant. Daarvoor moet natuurlijk eerst inzichtelijk zijn wat de CO2-uitstoot van het samenwerkingsconcept Rob & Bob van Koppert Cress en Hutten nu is. Daarom heeft GiantLeaps in opdracht van Hutten en Koppert Cress berekend wat over 2017 de klimaatimpact was van het door Hutten verzorgde bedrijfsrestaurant. De uitkomst: het restaurant stoot 43,4 ton CO2 uit. Dit staat gelijk aan 5 ¼ rond de aarde in een gemiddelde benzineauto! Door nog meer plantaardig, seizoensgebonden en lokaal in te kopen, verspilling te verminderen en het inzetten van compensatie door bijvoorbeeld het planten van bomen wordt Rob & Bob het eerste food CO2-neutrale restaurant van Nederland!

Na de opening in 2016 sprak Rob Baan, CEO van Koppert Cress, al de ambitie uit om met het bedrijfsrestaurant Rob & Bob het meest gezonde bedrijfsrestaurant van Nederland neer te zetten. Vanaf de eerste dag wordt hier vol op ingezet. Zo wordt er verantwoord ingekocht en gekookt volgens de richtlijnen van Dutch Cuisine.  De impact op het klimaat speelt ook al vanaf het begin een grote rol concludeert GiantLeaps. Zo ligt bijvoorbeeld de nadruk op plantaardige producten: ongeveer 73% van de inkopen is plantaardig, waarvan het grootste gedeelte groenten is. Ook wordt er seizoensgebonden en lokaal ingekocht. 

Klimaatbewuster inkopen
Uit het onderzoek blijkt dat ondanks de nadruk op plantaardige producten, de dierlijke producten gezamenlijk meer dan de helft van de klimaatimpact (56,7 procent) bij Koppert Cress veroorzaken. Daar valt dus nog winst te behalen, bijvoorbeeld door te letten op welk soort vlees er wordt ingekocht (rund heeft een grotere klimaatimpact dan gevogelte). Omdat helemaal klimaatneutraal inkopen niet mogelijk is, zal Koppert Cress haar volledige uitstoot compenseren. Dit gaan ze doen door 135 bomen aan te planten. 

Klimaatimpact van voedsel meten
In de productieketen van voedingsmiddelen komen broeikasgassen vrij. Bij sommige producten meer dan bij anderen. Wat je kiest om te eten, heeft grote impact op de hoeveelheid broeikasgassen die schuilgaan achter jouw bord. De wereldwijde voedselindustrie is verantwoordelijk voor meer dan 1/3 van de broeikasgassen die worden uitgestoten. Door de groeiende wereldbevolking zal deze industrie alleen maar toenemen en een nog grotere rol gaan spelen bij klimaatverandering. Om de klimaatimpact te meten heeft GiantLeaps gebruikgemaakt van de meest gebruikte methode: de Life Cycle Assessment (LCA). Hierbij wordt er naar alle stadia van een product gekeken en worden de effecten op het milieu die daarbij komen kijken bij elkaar opgeteld. De klimaatimpact wordt uitgedrukt in CO2-equivalent. 

GiantLeaps is een onafhankelijk bureau dat zich richt op het meetbaar en communiceerbaar maken van de klimaatimpact van eten. Op deze manier zet zij een stap richting houdbare voedingspatronen en een duurzame toekomst. Hutten is voornemens om samen met GiantLeaps de klimaatimpact op meerdere bedrijfscateringlocaties te onderzoeken.