Corporate website Work at Hutten Pure Hutten De Verspillingsfabriek

Ondervoeding aanpakken: bijzonder lunchproject voor ouderen

Zo'n 17 % van de ouderen in Nederland is ondervoed. Reden voor Hutten, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Eet met je hart en Ricoh om de handen ineen te slaan voor een mooi project. Hutten bereidt verse en gezonde lunchmaaltijden, Ricoh stelt haar bedrijfsrestaurant ter beschikking en vrijwilligers van Eet met je hart schuiven tijdens de maaltijd aan om sociaal contact te bevorderen. Lekker, gezond én gezellig aan tafel dus.

Het gaat hier om een spin-off van het serviceconcept van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Hutten om ondervoeding bij ouderen te voorkomen. Ondervoeding komt zowel voor bij ouderen die verblijven op zorg- en verpleegafdelingen als bij thuiswonende ouderen met thuiszorg. Vooral de inname van eiwitten schiet te kort. Ouderen zijn zich vaak niet bewust van hun eigen voedingstoestand en daardoor blijkt het lastig de doelgroep te herkennen. Om dit tekort aan eiwitten aan te vullen en zo de strijd tegen ondervoeding aan te gaan, is een project gestart om mensen in de thuissituatie eiwitverrijkte maaltijden en tussendoortjes te bezorgen.

Eiwitverrijkte maaltijd
Hutten bereidt deze eerlijke en met eiwit verrijkte maaltijden. Een gedeelte van de ouderen krijgt deze lunch twee dagen per week geserveerd in het bedrijfsrestaurant van Ricoh. Het restaurant bevindt zich op de tiende etage en dus genieten de deelnemers tijdens de lunch van het prachtige uitzicht over de stad 's-Hertogenbosch. Aan tafel maken vrijwilligers van Eet met je hart en medewerkers van Ricoh het gezellig. Eet met je hart hoopt dat er zo nieuwe vriendschapsbanden worden gelegd en sociaal contact wordt bevorderd.

Belevingsonderzoek
De groep die in het bedrijfsrestaurant van Ricoh eet, krijgt ook drie keer per week een eiwitverrijkte lunch thuis. Een maand lang worden de eet-ervaringen van de ouderen gevolgd. Studenten van Avans Hogeschool die de minor 'active aging' volgen, doen een belevingsonderzoek onder de ouderen. Centraal daarbij staat de vraag hoe de sociale setting van invloed is op de beleving van de maaltijd. Het project wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van de Agri Food Capital en de partijen hopen uiteraard dat het project succesvol is en een vervolg gaat krijgen.

Kartrekker Foodsquad
Het open innovatienetwerk Foodsquad is kartrekker van het project. Foodsquad richt zich op de peilers duurzame ketens, vitaal gedrag en specialistische voeding en heeft als doel food innovations te realiseren die er echt toe doen. Onder de naam Foodsquad werken onder andere de volgende innovatiepartners intensief samen: Ziekenhuis Bernhoven, Zorgverzekeraar CZ, Wageningen Universiteit, Sligro, Rabobank, Jeroen Bosch Ziekenhuis, HAS Hogeschool, AgriFood Capital, Hutten en Stichting Voeding Leeft.