Corporate website Work at Hutten Pure Hutten De Verspillingsfabriek

Partners maken THREE-SIXTY en De Verspillingsfabriek sterker

Met THREE-SIXTY en De Verspillingsfabriek heeft Hutten de ambitie om Nederland op de kaart te zetten als koploper in het bedenken van oplossingen voor diverse vraagstukken die te maken hebben met de circulaire economie. Vraagstukken die gaan over voedselverspilling, maar ook over sociale innovatie. Daarvoor ging Hutten diverse samenwerkingen aan met partners zoals Rabobank, Start Foundation, WSD Groep, Wageningen Universiteit en de HAS Hogeschool. Waarom juist deze partners? We stellen ze graag aan je voor.

In het oude distributiecentrum van DHL in Veghel, verrees THREE-SIXTY, een plek waar ondernemers, studenten en startups vanaf nu de kans krijgen om samen innovatieve concepten te ontwikkelen en testen voor oplossingen op het gebied van voedselverspilling en sociale innovatie. Zo vind je er De Verspillingsfabriek, waar van waardeloze reststromen of reststromen met een minimale waarde smaakvolle producten worden gemaakt. De fabriek is momenteel aan het proefdraaien en gaat vanaf maart volop produceren. Voor De Verspillingsfabriek ontving Hutten van Rabobank en de Europese Investeringsbank (EIB) als eerste duurzame koploper een impactlening; een zakelijke lening met rentekorting speciaal voor bedrijven die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast vond Hutten in Rabobank een partner die haar kennis en netwerk inzet om te helpen De Verspillingsfabriek en een denktank van de grond te krijgen. Alain Cracau, Manager Business Development bij de Rabobank: 'Voedselverspilling is een maatschappelijk probleem met economische én ecologische kosten. Daarvoor oplossingen vinden is de uitdaging voor bedrijven actief in Food&Agri (F&A). We ontmoeten steeds meer ondernemers met concrete vragen over reststromen, verspilling en hoe van 'afval' weer grondstof te maken. Circulair ondernemen is nog pionierswerk en samenwerking tussen bedrijven en kennisinstituten is daarom noodzakelijk. Wij zien het platform rondom De Verspillingsfabriek als een belangrijke aanjager en kennisbron voor kansen voor ondernemers in de F&A.'

Denktank
Vanaf het begin heeft Hutten kennispartners betrokken bij het opzetten van THREE-SIXTY en De Verspillingsfabriek. Hutten wil deze kennispartners en ook studenten een podium bieden om te werken aan innovatieve oplossingen om verspilling tegen te gaan. Wageningen Universiteit en HAS Hogeschool zijn hierin belangrijke partners. Momenteel wordt het idee van een denktank rond verspilling verder uitgewerkt.

Verspilling van talent voorkomen
Daarnaast wil Hutten met De Verspillingsfabriek en THREE-SIXTY ook op een andere wijze een maatschappelijk statement maken. Dat gaat over maatschappelijke meerwaarde en over geloof in talenten. Samen met Start Foundation en WSD gaat Hutten in de fabriek mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek bieden. Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die kansen en werk tot stand wil brengen voor mensen voor wie een baan niet vanzelfsprekend is. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om voortijdige schoolverlaters, ouderen, mensen met een handicap, vluchtelingen, mensen met een strafblad en ex-psychiatrisch patiënten. Start Foundation biedt kansen door barrières weg te nemen, en kennis en kapitaal te verstrekken aan projecten en bedrijven die een inclusieve arbeidsmarkt mogelijk maken. Directeur Jos Verhoeven: 'De Verspillingsfabriek is een prachtig voorbeeld om niet alleen de verspilling van voedsel, maar ook de verspilling van talent te voorkomen. Samen met Hutten kunnen we de wereld laten zien dat 'inclusief' en duurzaam ondernemen een prima businesscase is. Tevens zullen we laten zien dat inclusiviteit verder gaat dan de enge definities van de Participatiewet.' Ook WSD gaat zich inzetten om mensen aan het werk te krijgen in De Verspillingsfabriek. Mariska van den Berg, Manager Marketing & Verkoop WSD: 'Onze medewerkers werken overal en zijn het voorbeeld dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verder kunnen ontwikkelen in hun werk. WSD streeft naar duurzame samenwerkingsverbanden en partnerships; Hutten en De Verspillingsfabriek sluiten naadloos aan op deze visie.'

Wil je meer weten over De Verspillingsfabriek, THREE-SIXTY of Hutten, bezoek dan de websites: www.deverspillingsfabriek.nl, www.three-sixty.info of www.hutten.eu.

Meer weten over onze partners? Neem dan contact op via een van de volgende manieren:

Start Foundation
Kijk voor meer informatie over Start Foundation, haar investeringen en het magazine op www.startfoundation.nl of neem contact op met Remko van Riel, tel. 040-787 80 71, m. 06-34 77 24 67 of stuur een mail naar remko.van.riel@ startfoundation.nl.

Rabobank

www.rabobank.com/duurzaamheid

WSD

www.wsd-groep.nl