Corporate website Work at Hutten Pure Hutten De Verspillingsfabriek
Shimmer3 with strap logo

Smart watch herkent of revalidanten (voldoende) eten en drinken

Een smart watch kan gebruikt worden om vast te stellen dat revalidanten gevaarlijk weinig eten en drinken. Dat stellen de WUR, revalidatiecentrum de JacobKliniek en dienstverlener en cateraar Hutten vast tijdens een kleinschalige test met nieuwe technologie.

Eetpatroon en inname zijn belangrijke pijlers bij herstel en revalidatie, maar vaak moeilijk te meten. De WUR heeft in samenwerking met Leuven technologie ontwikkeld dat met behulp van een IMU (een kastje dat beweging registreert en om te pols zit, zie fig. 1) herkent of je aan eet of drinkt (fig. 2). Het algoritme is ontwikkeld door Chunzhuo Wang, PhD kandidaat bij KU Leuven. Guido Camps, voedingsonderzoeker aan de Wageningen universiteit: “we hebben dat algoritme alleen gebruikt in lab setting tot nu toe, we zijn benieuwd of dit een niet-invasieve, laagdrempelige manier kan zijn om in een zorgomgeving beter inzicht te krijgen in eetpatroon en inname.”

107788 17233870

““revalidatie is topsport, een adequate voedingsinname is daarbij cruciaal. Een signalerende functie wanneer revalidanten niet (of te weinig) eten en drinken zien wij als een toegevoegde waarde.””

Afbeelding1

Revalidatiecentrum JacobKliniek zette haar deuren open om de praktijktest mogelijk te maken. Linda Ströms, Coördinator Hotelservices bij Stichting Sint Jacob: “Revalidatie is topsport. Een adequate voedingsinname is daarbij cruciaal. Een signalerende functie wanneer revalidanten niet (of te weinig) eten en drinken zien wij als een toegevoegde waarde.” Manager JacobKliniek GRZ & Verpleegkundige Diensten Nancy Weema voegt daar aan toe: “We moeten toekomstbestendig gaan werken gezien de ontwikkelingen in het zorglandschap. Publiek private samenwerking zoals deze met WUR en Hutten leidt tot nieuwe ontwikkelingen en inzichten om te komen tot efficiëntere zorg, sneller dan wanneer we dat zelfstandig ontplooien.”

Methode

Om de inname te meten kregen revalidanten voor een eetmoment een IMU-kastje om. De belasting voor de revalidanten was uitsluitend het dragen van een armband en vanzelfsprekend op vrijwillige basis. De voedingswaardeninname is handmatig bijgehouden en uiteindelijk vergeleken de onderzoekers de voorspelling van het algoritme. De test toont aan dat de IMU werkt bij revalidanten en dat is een waardevolle conclusie. Saillant detail daarbij is dat ook wanneer de revalidant eet met de rechterhand, terwijl de IMU om de linkerarm zit, het algoritme signaleert dat een revalidant aan het eten is.

Afbeelding2 min