Corporate website Work at Hutten Pure Hutten De Verspillingsfabriek

Voedselverspilling: er is ook iets positiefs te melden

Het terugdringen van voedselverspilling in de keten werd door het ministerie van Economische Zaken ruim twee jaar geleden nadrukkelijk op de agenda gezet. Het doel: de verspilling met 20 procent laten dalen. Het resultaat: we verspillen nog steeds zo'n 135 kilo voedsel per persoon per jaar. En daarmee is de doelstelling niet gehaald. Verre van zelfs. Is er dan helemaal niets positiefs te melden als het gaat om het terugdringen van voedselverspilling? Echt wel!

Als we praten over verspilling, dan vinden we het allemaal vervelend. Niemand wil eten weggooien. We krijgen het blijkbaar nog niet voor elkaar om landelijk minder te verspillen. Toch ben ik ervan overtuigd dat we al grote stappen zetten en dat het een begin is van drastische verandering. Het begint allemaal bij bewustwording. En ik denk dat we ons meer en meer bewust worden van het probleem. Het probleem is langzaam, door welvaart ontstaan en het is alleen maar groter geworden. We hebben ook weer veel tijd nodig om hier grip op te krijgen. Neem de assortimenten in de retail, deze zijn de afgelopen jaren enorm uitgebreid. Vervolgens vinden we het ook nog bezwaarlijk als een product op is; het is een gewoonte dat alles altijd maar aanwezig moet zijn. Bovendien groeit de wereldbevolking en we eten dus met elkaar meer en gooien ook meer weg.

Initiatieven
Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van verspilling en de resultaten tot nu toe. Landelijk geven deze cijfers nog niet altijd verbetering aan. Toch denk ik dat er op dit moment juist heel veel gebeurt en dat het zinvol is die initiatieven ook te benoemen. Steeds meer bedrijven nemen ook hun verantwoordelijkheid om het verspillingsprobleem aan te pakken. Mensen zijn zich bewuster en er wordt veel meer gemonitord dan voorheen. We krijgen meer en meer inzicht in het ontstaan van food waste en juist dan kunnen we stappen maken en samenwerken, bijvoorbeeld door middel van het verwaarden van reststromen. Deze kunnen terug de keten in en hoogwaardig worden hergebruikt: voor menselijke consumptie (De Verspillingsfabriek!), voor veevoer of voor bio-based materialen. Op dit vlak zijn er al veel initiatieven, onder andere onder de vlag van het CARVE-project onder leiding van de Wageningen Universiteit. CARVE is een gezamenlijk project van De Alliantie Verduurzaming Voedsel en Wageningen UR food & Biobased Research met co-financiering vanuit de Topsector Agri&Food. Het CARVE-project heeft als doel om vanuit pilots een toolbox te ontwikkelen waarmee bedrijven het voorkomen en terugdringen van voedselverspilling als doelstelling kunnen integreren in hun bedrijfsvoering. Ook wordt er veel gewerkt aan het optimaliseren van bestelsystemen tussen de fabrikant en retailer en worden technologische maatregelen meer onderzocht. Een ander initiatief betreft de onlangs opgerichte community The Source Shakers. Een 'one-stop-shop' voor food- & agri-ondernemers die voedselverspilling willen aanpakken en op zoek zijn naar oplossingen. The Source Shakers is een dynamische community van allerlei organisaties, ondernemers en kennispartijen die kunnen bijdragen aan het realiseren van die oplossingen.

Gebruik je zintuigen
Dichter bij huis is de THT-datum een hot item. Een van de onderzoekers die zich hiermee bezighoudt, is Toine Timmermans van de Wageningen Universiteit. Het is volgens hem een misverstand dat eten altijd bedorven is als de houdbaarheidsdatum is verstreken. Meestal gaat het om een kwaliteitsgarantie van de producent. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken laat daarom onderzoeken of de regelgeving over houdbaarheidsdata versoepeld kan worden. Volgens Timmermans is bijvoorbeeld yoghurt nog wel een week goed na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum. Maar met vlees kun je beter niet experimenteren, zegt hij. Zijn advies: gebruik je zintuigen om te beoordelen of je iets nog wel of niet meer kunt eten.

Al met al gebeurt er in mijn ogen dus echt heel veel en zijn we op de goede weg. Jammer dat ik die positieve geluiden wat mis in de berichtgeving. Mensen gaan wellicht denken dat het een zinloze strijd is, maar dat is dus echt niet zo!

Meer tips van Toine Timmermans tegen verspilling thuis lees je hier.