Corporate website Work at Hutten Pure Hutten De Verspillingsfabriek

Vuist of opengeslagen hand?

Soms lopen het dagelijkse werk en het raadswerk ineens door elkaar. Telefonisch interviewde ik een inspirerende ondernemer. Een entrepreneur die de Nieuwe Tijdgeest omarmt in onze vastlopende westerse economieën en samenlevingen. De ondernemer ziet omzet en winst niet als doel, maar als middel. Zijn uitgangspunt bij alles wat hij doet is: “Hoe draagt het bij aan welzijn en geluk? Aan welzijn en geluk bij mijn klanten, leveranciers, de omgeving en mijn medewerkers." Zijn 1500 medewerkers, die noemt de directeur-eigenaar overigens 'samenwerkers'. De ondernemer gelooft niet meer in de strakke systemen waarvan vrijwel alle instellingen, bedrijven en de overheid zich bedienen. Wij moeten, meent hij, ons los maken van de wurgende omarming van knellende en dogmatische organisatiemodellen. Ze bedienen zich van methodieken, procedures en uitgangspunten waarin de mens verstrikt raakt, waarin de menselijke maat zoek is. Het zijn systemen die in dienst staan van het systeem zelf en niet van de mens. Systemen die tot perversiteiten leiden, zoals zelfverrijking, het bedonderen van de kluit en onevenredige belasting van mens en milieu. De ondernemer die ik sprak, gebruikt zijn winst om initiatieven te ontplooien die het tegendeel bewerkstelligen, initiatieven die de mens weer een eigen persoonlijkheid laten zijn, innovaties die de wereld verder helpen. Ja, zijn 'samenwerkers' kunnen zichzelf zijn, zich ontwikkelen, mogen fouten maken. Dat valt op en trekt de aandacht. Het gaat hem goed, uitstekend zelfs. Terwijl de omzetten in zijn sector de laatste jaren dramatisch kelderen - waarschijnlijk juist vanwege de terminale bedrijfssystemen die alom gewantrouwd worden - groeit zijn bedrijf steeds met dubbele cijfers. De ondernemer zegt: “Het is voor bedrijven en organisaties tijd om hun ziel te openbaren. Tijd om van de vuist een opengeslagen hand te maken." Een opengeslagen hand maken van de vuist. Mijn oog valt op een visitekaartje van onze raadsfractie. De vuistroos van onze partij. “Ja, het geldt zeker ook voor de overheid en politieke organisaties," zegt de ondernemer. “De enige politicus in Den Haag die zijn ziel openbaart, die wel van zijn vuist een opengeslagen hand heeft gemaakt, is een man waar jij en ik niet achteraan willen lopen. Als de PvdA in de Nieuwe Tijd een rol wil spelen, moet die vuist een opengeslagen hand worden."

Ubel Zuiderveld
Raadslid PvdA Winterswijk