Corporate website Work at Hutten Pure Hutten De Verspillingsfabriek
Header Blog Hutten 1800x600 05 hashb20e40ea5db6e38f

Website Mijn Voeding: kleinschalige pilot, veelbelovend resultaat

In een zorgwereld die steeds meer vraagt van de zelfredzaamheid van patiënten, kan toegankelijke informatie een welkome aanvulling op de behandeling zijn. Dit gegeven zette Huttens Innovatiecentrum Foodsquad er eind 2016 toe aan het online platform Mijn Voeding (www.mijnvoeding.nl) te ontwikkelen. Mijn Voeding is er om diëtisten en patiënten te ondersteunen, informeren, faciliteren en inspireren rondom voedingsklachten, aandoeningen en diëten. We zijn gestart met een pilot in Ziekenhuis Bernhoven, waarvan nu de resultaten bekend zijn. Conclusie: Mijn Voeding biedt ondersteuning en verbetert de dieettrouw van patiënten.

De diëtist in een ziekenhuis is gespecialiseerd in ernstige en meer complexe aandoeningen en voedingsklachten. Denk aan ondervoeding, een slechte eetlust, smaak- en reukverandering en voedingsallergieën. Bij de behandeling helpt en begeleidt de diëtist de patiënt met een dieet dat past bij de specifieke wens, klacht of het ziektebeeld. Mijn Voeding is een platform dat hierbij wil ondersteunen en is er dus zowel voor de diëtist als de patiënt. Je vindt er informatie over voeding bij bepaalde klachten, mogelijke diëten en inspirerende recepten om toch lekker en verantwoord te eten. Met een persoonlijk account wisselen patiënt en diëtist informatie uit en/of kun je je eigen eetpatroon verbeteren. Overigens is Mijn Voeding geen gesloten website, iedereen kan de site bezoeken voor tips bij bepaalde klachten en gebruikmaken van de recepten. Je kunt deze ook filteren op de klachten of aandoening.

Onderzoek in de praktijk
Om te kijken hoe Mijn Voeding in de praktijk werkt, startte Foodsquad een onderzoek naar aanleiding van de pilot. Daarbij werd gekeken of de patiënten op Mijn Voeding meer kennis, inspiratie en praktische tips opdoen rondom hun voedingsklachten en of de dieettrouw en vitaliteit verbeteren. We namen een telefonische enquête af bij patiënten met een energie- en eiwitrijk, glutenvrij en zoutbeperkt dieet en interviewden de vier diëtisten van Ziekenhuis Bernhoven over de ervaringen en functionaliteiten van Mijn Voeding. 

Pilot positief
Uiteindelijk hebben achttien patiënten deelgenomen aan de telefonische enquête en de reacties op de website waren positief. Van de deelnemers heeft 89% gebruikgemaakt van de website en 50% geeft aan dat de kennis dankzij de website is toegenomen. 65% zou Mijn Voeding aanbevelen aan anderen en 50% heeft minimaal één keer per week gebruikgemaakt van het platform. In de pilot is verder gekeken naar de klachten, vitaliteit, het voedingspatroon en de dieettrouw. Uiteindelijk zijn bij 28% de klachten afgenomen en 11% voelt zich energieker en fitter. Wat betreft het voedingspatroon was er vooral een toename te zien in de variatie in voeding (gestegen met 5%). Tot slot is de dieettrouw toegenomen met 38% en daarvoor is met name gebruikgemaakt van de recepten.

Waardevol voor diëtist 
De diëtisten gaven aan dat het een mooi initiatief is en een kansrijk project. Ze vinden dat de website een fijn hulpmiddel kan zijn bij het praktische stuk van de begeleiding van patiënten. Er zijn nog wel verbeteringen mogelijk in de functie ‘eetdagboek’ en de recepten mogen worden uitgebreid met bijvoorbeeld meer basis glutenvrije recepten. 

Conclusie
Op basis van de resultaten kunnen we concluderen dat Mijn Voeding ondersteuning biedt aan patiënten en de dieettrouw verbetert. Hoe nu verder? Foodsquad vindt de resultaten veelbelovend en gaat aan de slag met de doorontwikkeling van het platform op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek. Het doel is Mijn Voeding daarna verder uit te rollen binnen andere organisaties.

Ben je benieuwd naar Mijn Voeding, de tips en de recepten? Neem dan een kijkje op www.mijnvoeding.nl. Kijk hier voor het recept van de foto (bloemkoolcouscous met noten en kikkererwten).